Zahradní činžovní dům Jana Drbala
1939

Mírová 2249/3 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7340675N, 13.3643300E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:
nezjištěn

Trojice špičkových funkcionalistických staveb ve východní polovině Mírové ulice vtiskla této části vilové čtvrti Bezovka modernistický, architektonicky velmi progresivní ráz, jenž tehdy nepochybně obstál i v celorepublikovém kontextu. Těmito objekty jsou vila Jiřího Freunda z roku 1932 (C4–1987), vila Vladislava a Lindy Šimáčkových z let 1933–1934 (C4–2054) a zahradní činžovní dům Jana Drbala z roku 1939 (C4–2249).

Posledně jmenovanou a z této trojice nejmladší stavbu se čtyřmi byty nechal Jan Drbal vystavět pravděpodobně jako investici. Nám doposud neznámý autor návrhu budovu tvaroval s ohledem na protější vilu Šimáčkových, jak prozrazuje uplatnění ploché střechy či mírné ustoupení pravé části uličního průčelí, díky němuž trojpodlažní bytový dům nepůsobí příliš korpulentně a přirozeně se začleňuje mezi okolní vilovou zástavbu. Zcela hladkou a strohou puristickou fasádu člení jednoduchá trojdílná okna efektně umístěná i do nároží, čímž se ještě více odlehčuje hmota budovy, a dvojice balkonů s funkcionalistickým trubkovým zábradlím. 

V průběhu druhé poloviny minulého století dům podstoupil několik stavebních úprav: v šedesátých letech k němu byly přistavěny garáže a v roce 1977 byl adaptován pro potřeby mateřské školy určené pro 75 dětí. Nedávné stavební úpravy budovy, nacházející se nyní v soukromém vlastnictví, respektovaly původní hmotové řešení, fasáda však byla opatřena nátěrem v nepůvodní červeno-bílé barevnosti.

 

AŠ – LV

Stavebník

Jan Drbal

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně