Činžovní dům Otakara Prokopa
1939

Na Hvězdě 2237/8 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7346042N, 13.3650378E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Tradicionalistický charakter vilové čtvrti Bezovka se začal proměňovat v průběhu třicátých let minulého století díky několika nově vystavěným funkcionalistickým rodinným domům a vilám. Jejich strohé „krabicovité“ tvary a purizující fasády, prosté veškerého dekoru, kontrastují se starší okolní zástavbou, kterou naopak charakterizuje dekorativní pojetí pláště a uplatnění šikmých střech, podporující jejich malebnou siluetu.

Typickou ukázkou architektury progresivních forem z konce třicátých let v této čtvrti je dvoupatrová vila Na Hvězdě č. o. 8, vhodně doplňující sousední dům Emila Wollnera navržený Gustavem Paulem v roce 1932 (C4–2022). Její elementární geometrický tvar, zakončený subtilním přesahem ploché střechy, oživují mělké rizality a ustoupení druhého patra směrem k zahradě ve prospěch úzké terasy. Osazení členitých okenních rámů téměř do líce fasády podporuje pocit křehkosti zdiva, který je ještě umocněn výtvarně zdařilým motivem rozměrných nárožních oken. Tento modernistický prvek, uplatněný i v obytné části suterénu, je v rozvrhu obvodového pláště vyvážen plnou plochou bočního průčelí s malými okénky obslužných místností. Abstraktní kompozici fasád doplňuje v druhém bočním průčelí vertikála úzkého pásu prosklení, prosvětlujícího schodišťový trakt.

Podobně jako okolní stavby se i vila č. o. 8 v ulici Na Hvězdě dnes nachází ve velmi dobrém, udržovaném stavu.

 

AŠ – PK

Stavebník

nezjištěn

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.