Obytný dům Anny Kodymové
1936–1937

Mánesova 2150/81 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
GPS: 49.7326489N, 13.3684578E
Architekt:
Stavitel:

Jedním z výrazných projevů tzv. emocionálního funkcionalismu v Plzni je nárožní dům č. o. 81 v ohbí Mánesovy ulice, realizovaný v letech 1936–1937 na základě návrhu progresivního plzeňského architekta Václava Kleina, zaměstnaného tehdy v kanceláři plzeňského stavebního úřadu. Klein, mj. autor projektu bytového domu Lidové university Husovy s biografem (C1–102), v druhé polovině třicátých let projektoval také obecnou a měšťanskou chlapeckou školu na Čapkově náměstí v Plzni, koncipovanou podle zásad tzv. vědeckého funkcionalismu.

V návrhu rodinného domu pro Annu Kodymovou se Václav Klein naopak přiklonil ke zmíněné emocionální větvi funkcionalismu, která je charakterizována uplatněním křivek, kruhových nautických oken a dalších prvků převzatých zpravidla z lodní architektury (například zábradlí balkonů obytného domu pro Annu Kodymovou upomíná na zábradlí zaoceánských lodí). Klein v návrhu půdorysu domu i přilehlé zahrady vyšel z „nárožní“ polohy stavby a koncipoval celek do osminové výseče kruhu. Měkký zaoblený tvar promítl i do objemu budovy a také do niky s hlavním vstupem, umístěným v ose symetrického hlavního průčelí. Křivku opisuje i rozměrný dvoupodlažní arkýř, rozprostírající se přes velkou část fasády a prolomený obdélnými okny. Na arkýř, jehož hrany zdůrazňuje subtilní keramický lem, je nasazena podkrovní nástavba s ustoupenými krajními partiemi, jejichž plocha slouží jako terasy. Hmotou nástavby je akcentována exponovaná poloha domu. Naopak spodní stranu uličního průčelí pohledově odlehčuje plocha tmavého keramického obkladu sahající až k parapetu oken v patře. Dominantním prvkem zahradní fasády, která je členěna deskami balkonů, je tubus schodiště vystupující do nádvorního prostoru.

Prostorový i dispoziční rozvrh domu ukazuje na architektovu snahu o úsporné řešení. Suterén  s podlahou pouze půl metru pod úrovní terénu byl maximálně využit – v severní části domu, orientované k Hruškově ulici, byla situována garáž a sklepní i obslužné prostory, výhled na západ (do Mánesovy ulice) měla okna jednopokojového suterénního bytu s kuchyní. Ve dvorním traktu navazovala na byt společná prádelna. Shodně řešené vyvýšené přízemí a první patro soustředily vždy dva dvoupokojové byty, jejichž obytné místnosti jsou orientovány do ulice, zatímco obslužné s balkony do dvora. Výjimkou je pouze koupelna jednoho z bytů, umístěná přímo v segmentovém nároží (proto fasáda v těchto místech postrádá větší míru prosklení). Obytné podkroví pak skrývá jeden dvoupokojový byt.

Dům, výrazně se prosazující v prostoru tzv. Malé Hvězdy, si dodnes zachoval původní vzhled včetně detailů.

 

LV – PK

Stavebník

Anna Kodymová

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně