Zahradní řadový trojdům Josefa Lifky, Tomáše Rody a Jana Peška
1932–1934

Žižkova 2041, 1993, 2013 / 60, 62, 64 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Náměstí Míru (BUS 29)
GPS: 49.7309290, 13.3672070
Žižkova 2041, 1993, 2013 / 60, 62, 64 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Žižkova 2041, 1993, 2013 / 60, 62, 64 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Žižkova 2041, 1993, 2013 / 60, 62, 64 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Žižkova 2041/60 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2041/60 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2041/60 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2041/60 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2041/60 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2041/60 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2041/60 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2041/60 (postranní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2041/60 (zadní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1993/62 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1993/62 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1993/62 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1993/62 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1993/62 (svislý řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1993/62 (pohled uliční), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1993/62 (pohled dvorní), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2013/64 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2013/64 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2013/64 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2013/64 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2013/64 (svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2013/64 (svislý řez E–F), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2013/64 (pohled uliční), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 2013/64 (pohledy boční a dvorní), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Zahradní řadový trojdům v Žižkově ulici nechali v průběhu první poloviny třicátých let vybudovat městští úředníci Josef Lifka, Tomáš Roda a Jan Pešek podle projektu místního stavitele Františka Macháčka. Jednotlivé sekce, jež tvoří jednotný architektonický celek, stavebníci realizovali zčásti pro vlastní bydlení, zčásti jako investici.

Jako první z trojice budov byl v roce 1932 postaven prostřední jednopatrový dům technického úředníka Tomáše Rody. Uliční průčelí s hladkou břízolitovou fasádou člení ve středové ose dvě hluboce zasazené lodžie, zprava lemované proskleným vertikálním pásem, který se opakuje i u sousedních budov. Na každém podlaží se nacházel jeden menší byt s dvěma obytnými místnostmi a kuchyní. Do suterénu byla situována skromná garsoniéra, adaptovaná v roce 1966 na garáže.

Poštovní tajemník Josef Lifka ke stávajícímu domu zprava přistavěl v letech 1932–1933 vlastní sekci se dvěma pětipokojovými byty. Formální pojetí fasády Lifkova domu navazuje na jednoduché řešení sousední budovy a je zcela prosté ozdob. Uliční průčelí předstupuje mělký schodišťový rizalit se zmíněným svislým okenním pásem, boční fasádu člení dvojice drobných balkonů s trubkovým zábradlím.

Jako poslední byl mezi roky 1933 a 1934 přistavěn levý oddíl, jehož majitelem byl vrchní účetní města Plzně Jan Pešek. Hladká fasáda opět navazuje na stávající budovy a nechává vynikat velkým oknům, jejichž tvary prozrazují funkci místností za nimi. Zaujmou zejména rozměrná francouzská okna s okenicemi ve dvojici mělkých rizalitů při zahradním jižním nároží a sdružená dvoudílná okna v hlubším postranním rizalitu, jimiž proudilo světlo do „denních“ obytných místností. Do přízemí i prvního patra byl situován velkoryse dimenzovaný třípokojový byt. Plošná výměra i půdorysné uspořádání obou bytů, které měly i reprezentativní centrální halu a místnost pro služebnou, prozrazuje, že byly určeny klientele s vyššími příjmy.

Navzdory dílčím rekonstrukcím si domy dodnes zachovávají původní jednotný architektonický výraz a díky svému menšímu měřítku se přirozeně včleňují do okolní vilové zástavby.

 

Stavebník

Josef Lifka / Tomáš Roda / Jan Pešek

Památková ochrana

Domy jsou součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně