Vila Emila a Heleny Wollnerových
1932–1933

Schwarzova 2022/36 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7346910N, 13.3653616E
Architekt:
Stavitel:

V samém srdci vilové čtvrti V Bezovce při kruhovém náměstí Na Hvězdě si na počátku třicátých let vybral pozemek pro stavbu vlastního rodinného domu Emil Wollner, obchodní zástupce Západočeských kaolinek. Pro návrh vily se tento vlivný obchodník rozhodl angažovat tehdy třicetiletého pražského architekta Gustava Paula, mj. spoluautora budovy plzeňského policejního ředitelství na Anglickém nábřeží z let 1937–1939 (C1–1778), a místní stavitelskou firmu Josefa Špalka st. Stavebníkův zájem o soudobou architekturu dokresluje skutečnost, že si v roce 1934 objednal u plzeňského architekta Leo Meisla portál vlastního obchodu v domě č. o. 12 na Klatovské třídě, který vlastnili manželé Friedlerovi a v němž byly postupně realizovány hned dva Loosovy interiéry – pro manžele Beckovy (C3–1076) a Voglovy (C2–455).

Gustav Paul pro Emila Wollnera navrhl podle zásad tzv. vědeckého funkcionalismu třípodlažní stavbu strohých kubických tvarů s plochou střechou. Se zřejmým ohledem na účel místnosti a orientaci domu dle světových stran rozčlenil hladké fasády pouze dělenými obdélnými okny různé velikosti. Do nízkého přízemí umístil obslužné prostory včetně garáže, do patra situoval obytnou halu s navazující zasklenou verandou, obytný pokoj a jídelnu. Hmotu druhého patra s ložnicemi pak prolomil terasou. Pohledovou lehkost a zvláštní esprit domu dodal tmavý keramický obklad přízemí, poukazující na profesní zázemí objednatele.

Dům si dodnes zachoval původní podobu, a je tak vynikající ukázkou moderního rodinného domu, v jehož návrhu architekt naplnil funkcionalistické motto o formě sledující funkci.

 

LV

Stavebník

Emil Wollner

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně