Rodinný dům Edmunda a Pauly Rögglových
1932

Na Hvězdě 1996/7 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7344345N, 13.3648574E
Architekt:
nezjištěn

Rodinný dům inženýra Edmunda Röggla byl vystavěn v roce 1932 u hlavního veřejného prostoru vilové čtvrti Bezovka, nazývaného také Velká hvězda. Jeho stavebník se sem přestěhoval z nájemního domu na náměstí Českých bratří č. o. 1. Pro sebe a svoji manželku Paulu objednal projekt u plzeňských stavitelů Otakara Prokopa a Eduarda Chrudimského, kteří sídlili na témže náměstí. Nenápadná, ale elegantní stavba upoutá mansardovou střechou a režným zdivem v pásech vedle oken přízemí. Zbývající části fasád jsou dosud opatřeny původní probarvenou břízolitovou omítkou. Stavební úpravy probíhaly především v zahradě rodinného domu – ve druhé polovině minulého století zde byla postavena garáž a zděná kolna, v devadesátých letech pak montovaný prodejní stánek, určený původně pro prodej ovoce a zeleniny.

 

LR

Stavebník

Edmund Röggl

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně