Řadový trojdům Karla Hájka a Josefa Špalka st.
1930–1931

Schwarzova 1940, 1966, 1974 / 55, 57, 59 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Náměstí Míru (BUS 29)
GPS: 49.7304124, 13.3651363
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:
Schwarzova 1966, 1974 / 57, 59 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Schwarzova 1966, 1974 / 57, 59 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2022 Schwarzova 1966/57 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1966/57 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1966/57 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1966/57 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1966/57 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1966/57 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1974/59 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1974/59 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1974/59 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1974/59 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1974/59 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1974/59 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1974/59 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1974/59 (jižní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Schwarzova 1974/59 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Stavebník

Josef Špalek st.

Památková ochrana

Dům č. o. 55 je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně