Rodinný trojdům Tomáše a Anny Dobrých
1928–1929

Čermákova 1857, 1858, 1859 / 32, 34, 36 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7334740, 13.3633983
Stavitel:

Jakkoliv tomu nenápadné formy stavby na první pohled neodpovídají, je řadový trojdům v Čermákově ulici dílem téhož autorského týmu jako blízký šestidům (C4–1763). Budovu realizoval stavitel Tomáš Dobrý podle projektu architekta Vladimíra Weingärtnera. Stavební povolení bylo projektu vydáno v září 1928, o rok později byly domy zkolaudovány. V bloku mezi Čermákovou, Žižkovou a Brožíkovou ulicí šlo o jeden z prvních domů od výstavby historizující vily Libuše, která zde dlouhá léta – ještě před uskutečněním myšlenky vybudovat v těchto místech zahradní čtvrť – stála osamoceně v polích.

Dům sestává ze tří sekcí, přičemž dva krajní domy jsou téměř zrcadlově symetrické. Pravděpodobně již ve fázi projektu se počítalo s tím, že střední část domu si odkoupí právě rodina autora návrhu Vladimíra Weingärtnera. Dům č. o. 32 si od Tomáše Dobrého koupil lékař Václav Zákoutský z Nečtin, dům č. o. 36 pak báňský úředník z Karviné Václav Hanzlíček.

Všechny části patrového domu měly kromě hlavního domovního vstupu přímý vstup do zadní části zahrady. Boční sekce trojdomu byly koncipovány jako bydlení pro dvě rodiny, tedy se samostatným bytem v každém podlaží. Byty v přízemí i v patře soustředily dva pokoje, kuchyň se spíží, koupelnu a malou pavlač orientovanou do zahrady. Střední sekce rodiny Weingärtnerových byla užší, v přízemí bylo tudíž o jeden pokoj méně. V patře pak byly situovány dva samostatné pokoje pro oba syny a ložnice rodičů s koupelnou. Podkrovní prostory sekcí nebyly obytné; osvětleny byly menšími trojúhelníkovými vikýři, které byly později odstraněny a nahrazeny střešními okny.

Od doby svého vzniku prošel trojdům řadou dílčích úprav; zásadní změnou však bylo provedení nových fasád domů č. o. 34 a 36 včetně fasádního nátěru, který neodpovídá původní barevnosti probarvené břízolitové omítky. Ta se dodnes dochovala pouze na krajním domě č. o. 32. U střední části trojdomu byla také pálená krytina z tašek bobrovek nahrazena roku 1984 ne zcela šťastně alukrytovými šablonami. I přes tyto úpravy si však stavba jako celek zaslouží pozornost.

 

LR

Stavebník

Tomáš a Anna Dobrých

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně