Obytný dům Antonína Kurela
1928–1929

Družstevní 1851/16 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Čermákova (BUS 29)
Náměstí Míru (TRAM 4)
GPS: 49.7321333N, 13.3644172E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Obytný dům v Družstevní ulici vznikl péčí plzeňského stavitele Antonína Kurela, který stavbu provedl a byl snad i autorem projektu. Není zcela jasné, jestli Kurel zamýšlel novostavbu sám obývat, nebo to měl být dům realizovaný „na klíč“ pro neznámého klienta. Druhou možnost podporuje fakt, že již čtyři roky poté jako vlastník domu figuruje Hildegarda Giebitzová. Samotná stavba byla na základě plánové dokumentace ze srpna 1928 dokončena na jaře roku 1929.

Ač se dům při pohledu z ulice jeví jako jednoduchá kubická hmota ukončená valbovou střechou, v jeho harmonických formách je patrná sympatická členitost – například v prolomení fasád arkýři a doplnění probarvené omítky úseky režného zdiva. Prostorový rozvrh domu odpovídá dobovým konvencím – suterén soustředil kromě standardního zázemí domu se sklepy a prádelnou také místnost pro domovníka, doplněnou spíží a toaletou. V přízemí i v patře byl navržen samostatný byt. Zvýšené přízemí je přístupné venkovním schodištěm ze severního zahradního průčelí. Ze schodišťové haly se vstupovalo do pokoje, kuchyně, spíže a na WC. Na kuchyň navazovala koupelna, místnost označená jako kabinet a další pokoj v nároží domu. Byt v patře měl mít původně o místnost méně – v nároží do zahrady byla část střechy navržena jako mansardová a prostor pod ní měl sloužit jako půda. Patrně s ohledem na lepší využití bytu se z prostoru nakonec stala další obytná místnost. V patře byla částečně zmenšena obývací plocha pokoje, v jižním nároží a v arkýři tak mohla vzniknout krytá terasa.

Dům se dochoval téměř ve své původní podobě (z novodobé stavební historie nepřekvapí zákaz užívání sklepního bytu k původnímu účelu v závěru šedesátých let). Část zahrady však ustoupila novostavbě velké garáže s plochou střechou.


LR

Stavebník

Antonín Kurel

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně