Rodinný dům Jaroslava Šafránka
1927–1928

Žižkova 1837/48 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Náměstí Míru (BUS 29)
GPS: 49.7318275N, 13.3654617E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Významný plzeňský rodák, fyzik a matematik Jaroslav Šafránek (1890–1957), který stál mimo jiné u zrodu Lékařské fakulty UK v Plzni a sestrojil vůbec první aparaturu pro vysílání a příjem mechanické televize, nechal v letech 1927–1928 vystavět ve vilové čtvrti Bezovka vícegenerační vilu pro sebe a svoji rodinu. Stavbu, kterou realizovala firma pražského stavitele J. Kotíka, Šafránek částečně financoval penězi z jednoho ze svých patentů (šlo o vynález jednoduché varianty radaru).

Patrová vila s obytným podkrovím se nachází na rozlehlé nárožní parcele kónického tvaru, sevřené Žižkovou a Schwarzovou ulicí. Reprezentativní symetricky uspořádané průčelí, obracející se směrem k nároží ulic, umocňuje předstupující rizalit s otevřeným arkádovým loubím v přízemí. Rizalit v kombinaci s dlouhými tabulkovými okny a sedlovou střechou podporuje klasicizující, až tradicionalistický výraz stavby, ovlivněný ještě předválečnou modernou. Také z dalších tří stran je hmota domu rozčleněná obdélnými či polygonálními rizality s plochými střechami využitými jako terasy. Plastický dekor na fasádách autor projektu omezil na minimum (lizénové rámce, profilované římsy); důraz původně kladl zejména na střídání různě barevné břízolitové omítky ve světle šedých, tmavě šedých a bílých tónech.

Jaroslav Šafránek dům hodlal sdílet se svými rodiči a sourozenci, proto v něm byly projektovány celkem tři byty – na každém podlaží jeden. Z tohoto důvodu dům nemá tradiční vilovou dispozici s centrální schodišťovou halou. Je řešený jako příčný trojtrakt se schodištěm umístěným v rohu objektu (schodiště z exteriéru prozrazuje úzké podélné okno na boční fasádě), z něhož se do jednotlivých bytů vstupuje přes malou předsíň. Navzdory tomuto vnitřnímu uspořádání si budova z vnějšku zachovává vzhled velkorysé vily.

V suterénu budovy si Jaroslav Šafránek nechal zřídit ještě tři výzkumné laboratoře a temnou komoru pro své další vědecké experimenty.

Vilu, jež na podzim 2015 podstoupila renovaci fasád, obývají příbuzní stavebníka dodnes.


Stavebník

Jaroslav Šafránek

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Martin Polívka, Televizi znají všichni. Málokdo ale ví, že její spolutvůrce byl Plzeňák, Univerzita Karlova, https://cuni.cz/UK-5810.html?event=4836&lang=CZ, vyhledáno 21. 9. 2015.
  • Martin Polívka, Zapomenutý génius. [...], iDNES.cz, http://plzen.idnes.cz/zapomenuty-genius-prvni-ceskou-televizi-sestrojil-pred-75-let-plzenan-jaroslav-safranek-gbc-/plzen-zpravy.aspx?c=A101004_185820_plzen-zpravy_pp, vyhledáno 21. 9. 2015.
  • Jan Hučka, Profesor Jaroslav Šafránek a počátky televize u nás, Plzeňský deník, http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/profesor-jaroslav-safranek-a-pocatky-televize-u-nas-20141202.html, vyhledáno 24. 9. 2015.
  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně