Rodinný dům Karla Vaňka
1928

Schwarzova 1821/51 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Náměstí Míru (BUS 29)
GPS: 49.7312100N, 13.3653108E
Architekt:
Stavitel:

Na nárožní parcele sevřené ulicemi Schwarzova, Brožíkova a U Svépomoci vznikl v roce 1928 architektonicky hodnotný rodinný dům řezníka a majitele realit Karla Vaňka, realizovaný firmou plzeňského stavitele Antonína Kurela. Jeho formální pojetí nápadně připomene Kurelův vlastní rodinný dům stavěný ve stejné době dle jeho projektu v nedaleké Družstevní ulici (C4–1851).

Téměř čtvercový půdorys s mírně předstupujícími rizality, výrazná valbová střecha a kombinace hladkých světlých omítek a odhaleného režného zdiva jsou společnými jmenovateli obou prvorepublikových budov ze závěru dvacátých let. Lze proto předpokládat, že Antonín Kurel byl i autorem projektu Vaňkova domu. Jeho obliba uplatňování odhalených cihelných ploch patrně pramenila z tvorby nadaného místního architekta a také profesora na České státní průmyslové škole Vladimíra Weingärtnera, s nímž se Kurel osobně znal a podle jehož projektů v dané době také realizoval stavby s podobným formálním pojetím – vlastní nájemní dům v Bendově ulici (C2–1798) nebo řadové domy v Bezovce (C4–1763, C4–1857).

Ve Vaňkově prostorově úsporném patrovém domě se v obou nadzemních podlažích nacházel jeden samostatný byt o dvou pokojích, kuchyni s příslušenstvím a komorou, využívanou původně jako místnost pro služebnou. Exponovaná jižní fasáda byla obohacena o přízemní výklenek s trojúhelným tympanonem téměř „palladiánského“ rázu. Do suterénu bylo situováno standardní provozní zázemí se sklepem a prádelnou, stejně jako místnost pro domovníka doplněná o malou předsíň a toaletu. Podkroví, původně využívané jako půda, bylo v roce 1975 adaptováno na ateliér Vaňkova bratra Evžena. 

V roce 1968 byla na pozemku přistavěna zděná garáž, přístupná z ulice U Svépomoci. V nedávné době dům prošel citlivou rekonstrukcí, během níž byl jeho plášť sice částečně zateplen a došlo také k výměně dřevěných oken za plastová, původní členění a architektonické řešení domu však stavebníci v nejvyšší míře respektovali. 


Stavebník

Karel Vaněk

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně