Rodinný dvojdům Josefa Špalka st.
1927

Mánesova 1816, 1817 / 85, 83 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
GPS: 49.7324894N, 13.3685911E
Architekt:
Stavitel:

V jihovýchodní části vilové čtvrti Bezovka v Mánesově ulici vznikla v závěru dvacátých let minulého století řada menších rodinných domů. Výhodou řadové zástavby na rozdíl od protějších vil byla hospodárnost v nákladech na realizaci i provoz objektů. Součástí uliční fronty byly i dva zrcadlově souměrné domy č. o. 85 a 83, u nichž v trojjediné roli stavebníka, stavitele a pravděpodobně i autora projektu figuroval činorodý plzeňský stavitel Josef Špalek st.

Dvojdům v Mánesově ulici je ukázkou Špalkovy raně modernistické produkce. Symetricky komponovaná průčelí obou domů jsou k sobě otočena rizality schodišťových traktů, které – proťaty výraznou korunní římsou – úzkým pásem oken vystupují až do střešní krajiny. Geometrické členění fasád podtrhuje horizontála sdružené vchodové markýzy, krátké úsečky podokenních říms a naznačených šambrán v místě překladů. Protiváhou přísných linií schodišťových traktů je segmentový tvar dvojice nízkých arkýřů, inspirovaný snad sousedním domem č. o. 87 (C4–1700). Arkýře, které vystupují z krajních partií prvního patra, jsou prolomeny třemi úzkými dvojdílnými okny, jež ve stejném rytmu autor uplatnil i ve zvýšeném přízemí. Obdobně se v průčelí opakují i širší dvojdílná okna. Tvary okenních otvorů dávají tušit velikost a funkci prostorů v interiéru. Osvětlení sklepních místností zajišťovaly dva zamřížované průduchy a rozměrné obdélné okno; jejich skleněné výplně byly později zaměněny za luxferové prosklení. Nepůvodní je také keramický obklad domu č. o. 85. Zbývající část fasád si však dodnes zachovala původní podobu, a to včetně tmavšího tónu pásu omítky nad parapetem oken prvního patra.

 

LV – PK

Stavebník

Josef Špalek st.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně