Rodinný šestidům Tomáše Dobrého
1926–1927

Žižkova 1763/33, Čermákova 1763, 1765, 1764, 1754, 1781, 1755 / 30, 28, 26, 24, 22, 20 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7336959, 13.3639562
Žižkova 1763/33 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Žižkova 1763/33 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Žižkova 1763/33 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2022 Žižkova 1763/33 (1927), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1763/33 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1763/33 (pohled z Čermákovy ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1763/33 (pohled z Žižkovy ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1763/33 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1763/33 (1938), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1763/33 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1763/33 (pohled z Žižkovy ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Žižkova 1763/33 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1765/28 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1765/28 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1765/28 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1765/28 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1765/28 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1765/28 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1765/28 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1764/26 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1764/26 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1764/26 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1764/26 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1764/26 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1764/26 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1764/26 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1754/24 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1754/24 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1754/24 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1754/24 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1754/24 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1754/24 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1754/24 (pohledy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1781/22 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1781/22 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1781/22 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1781/22 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1781/22 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1781/22 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čermákova 1781/22 (pohledy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Soubor šesti řadových rodinných domů v Čermákově ulici nedaleko náměstí Na Hvězdě je jedním z nejhodnotnějších příkladů družstevní výstavby ve vilové čtvrti Bezovka. Jednotně řešené domky byly vystavěny v době největšího stavebního rozvoje čtvrti ve dvacátých letech minulého století – k jejich kolaudaci došlo v roce 1927. Autorem návrhu souboru byl profesor plzeňské stavební průmyslové školy Vladimír Weingärtner, plány a samotnou stavbu pak realizovali místní stavitelé Tomáš Dobrý a Antonín Kurel. Domy byly provedeny důsledně podle dodnes zachované plánové dokumentace, opatřené razítkem obou stavitelů. Na základě návrhu Vladimíra Weingärtnera vznikl v roce 1929 také sousední trojdům Tomáše a Anny Dobrých (C4–1857), jehož střední část byla vlastním rodinným domem rodiny Weingärtnerových.

„Šestidům“ se skládá ze dvou koncových a čtyř řadových sekcí, tyto vnitřní sekce jsou vždy po dvojicích osově symetrické. Nejvýraznějším architektonickým prvkem je kontrast režného zdiva a jednobarevných omítek, doplněných kamenným soklem. Režným zdivem jsou zvýrazněny předěly mezi jednotlivými domky, rámování po stranách oken v přízemí a drobné dekorativní prvky ve štítech obou koncových sekcí. Severozápadní zahradní fasáda středních sekcí domu má jednodušší formy a je pouze opatřena omítkou. Původní barevnost vnějších omítek zůstala víceméně zachována, probarvenou světlou omítku pískově šedé barvy však již na některých částech domu pokryl novodobý nátěr. Obě dvojice vstupů do středních sekcí domu jsou zvýrazněny geometrickými supraportami, pojednanými v červené probarvené omítce. Štíty v obou koncových partiích potlačují jindy běžnou sériovost řadových domů a umocňují monumentalitu celého souboru.

Dispozice jednotlivých domů splňovala tehdy moderní požadavky na bydlení. Ústředním prvkem sekce bylo schodiště spojující přízemní část veřejnou (kuchyně, obývací pokoj) s částí soukromou (dětskými pokoji a ložnicí) v patře. Tam se rovněž nacházel malý pokojík pro služebnou. Vzhledem k poměrně úspornému řešení domů byly součástí dispozice i takové pokoje, které již v současnosti nesplňují požadavky kladené na obytné místnosti, proto se ve většině těchto domů dnes využívá i dříve neobytná půda.

 

LR

Stavebník

Tomáš Dobrý

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně