Rodinný dům Josefa a Jarmily Krauzových
1926

Mánesova 1746/78 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Náměstí Míru (BUS 29)
GPS: 49.7320706N, 13.3683689E

Vila č. o. 78 v Mánesově ulici patří mezi domy realizované v zahradní vilové čtvrti Bezovka v období jejího rozkvětu ve dvacátých letech minulého století. Projekt vily Josefa Krauze a jeho manželky Jarmily je datován únorem 1926. Stavbu provedla mezi dubnem a listopadem téhož roku stavební firma Františka Jenče, Františka Hladečka a Františka Krofta. Kvůli provlhlé místnosti pro domovníka umístěné v suterénu domu (majitelé se rozhodli neizolovat podzemní zdivo předepsanou izolační přizdívkou, ale využít pouze drenážní odkanalizování) však byly tyto prostory prohlášeny za způsobilé k obývání teprve v lednu 1930. V témže roce byla pod dohledem stavbyvedoucího Václava Švajcra v zahradě vystavěna garáž.

Řešení vnitřní dispozice vily bylo poměrně nekonvenční. Suterén byl navržen ve dvou úrovních – v nižší byl byt domovníka, ve vyšší sklad potravin a zeleniny, prádelna a sklad paliva. Součástí suterénu byla také malá místnost přístupná ze zahrady a v plánu označená jako komora pro psa. Do mírně zvýšeného přízemí se vstupovalo venkovním schodištěm, na které navazovalo zádveří a na ně pak hala se schodištěm ve tvaru písmene U. Toto podlaží dále soustředilo jídelnu a obývací pokoj sousedící s kuchyní, k níž přiléhaly komora a spíž. Z obývacího pokoje se vystupovalo do půlkruhové kryté „loggie“ a z ní pak po dekorativním schodišti do zahrady. V prvním patře domu byly situovány soukromé pokoje rodiny – ložnice rodičů s koupelnou, pokoj dětí s terasou na střeše „loggie“ a pokoj majitele. Po menších schodech vedoucích do podkroví se vystupovalo do pokoje pro hosta, pokoje služky nebo do části podkroví, sloužící jako půda.

Mezi obvyklé dekorativní prvky domu patří břízolitová probarvená omítka a bílé vápenocementové neomítané cihly, mezi ty netradiční pak zastřešení vikýřů v podkroví, jejichž valba má konkávní tvar. V plánech jsou valby doplněny ještě cibulkami a tvarem evokují cirkusový stan. Součástí původní výkresové dokumentace domu byl i plán výsadby stromů a osazení dřevěné treláže na jihozápadní průčelí domu.

Od doby jejího vzniku se stavby dotkly pouze údržbové a modernizační úpravy (oprava a ne zcela šťastná výměna krytiny, zavedení ústředního plynového vytápění apod.). S výjimkou těchto zásahů si vila Krauzových svoji původní podobu zachovala dodnes.

 

LR

Stavebník

Jarmila a Josef Krauzovi

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně