Rodinný dům Františka Plzáka a Antonína Kostince
1923–1924

Mánesova 1700/87 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Náměstí Míru (BUS 29)
GPS: 49.7323411N, 13.3687314E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Investory menších rodinných domů v meziválečné Plzni nebyly jen soukromé osoby, ale také družstva a stavitelské firmy, jež hotové objekty dále prodávaly. Takovým případem je i řadový patrový rodinný dům č. o. 87 v Mánesově ulici, který realizovalo Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí pro soukromého objednatele (tzv. čekatele). Tvarosloví rodinného domu, navrženého pravděpodobně plzeňským architektem a stavitelem Rudolfem Pelcem, je dokladem hledání vhodného stylu raných dvacátých let. Navzdory stylové nevyhraněnosti a nevelkému měřítku měl dům důstojně reprezentovat svého budoucího majitele, tehdejšího ředitele městských úřadů.

Budova byla po vzoru činžovních domů koncipována jako dvoutrakt – do ulice byly otočeny obytné pokoje, do zahrady pak obslužné prostory. Průčelí mělo mít původně řadu dekorativistických prvků, ty však byly postupně redukovány. Tradičně pojaté přízemí s novorenesančně vyhlížející balustrádou soklu a okenními šambránami odděluje od prvního patra římsa s výrazným zubořezem, do středu průčelí je situován půlkruhový arkýř. Výrazná korunní římsa je zdobena rovněž zubořezem a ze sedlové střechy vystupují trojúhelné vikýře.

 

LV

Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně