Rodinné dvojdomy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni
1922–1923

Družstevní 1655, 1656, 1657, 1658 / 10, 8, 6, 4, U Svépomoci 1665, 1664 / 6, 8 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Náměstí Míru (BUS 29)
GPS: 49.7327702, 13.3662468
Architekt:
Stavitel:
Družstevní 1658, 1657 / 4, 6 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Družstevní 1658, 1657 / 4, 6 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 U Svépomoci 1665, 1664 / 6, 8 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2015 U Svépomoci 1665, 1664 / 6, 8 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2015 U Svépomoci 1665, 1664 / 6, 8 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Družstevní 1655/10 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (pohled 01), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (pohled 02), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1655/10 (pohled 03), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (řezy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (pohled k sousedu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8 (oplocení), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1656/8, Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1657/6 (situace), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (půdorys sklepů), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (půdorys přízemí), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (půdorys I. patra), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (půdorys krovu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (řez I), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (řez II), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (uliční pohled), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (dvorní pohled), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (pohled od souseda), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1657/6 (oplocení), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1658/4 (situace), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1658/4 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (půdorys krovu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1658/4 (řezy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (uliční pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (dvorní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (pohled od sousedu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Družstevní 1658/4 (oplocení), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1658/4 (garáž – situace), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1658/4 (garáž – půdorys suterénu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Družstevní 1658/4 (garáž – řez, pohled), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni U Svépomoci 1665/6 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1665/6 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1665/6 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1665/6 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1665/6 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1665/6 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1665/6 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1664/8 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1664/8 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1664/8 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1664/8 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1664/8 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1664/8 (oplocení), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1664/8 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1664/8 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Svépomoci 1664/8 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Dvojice téměř totožných dvojdomů v Družstevní ulici č. o. 4–10 je součástí stylově příbuzné zástavby dvou trojúhelníkových bloků, která byla v Bezovce realizována Lidovým stavebním a bytovým družstvem v Plzni (LBD) v první polovině dvacátých let minulého století, v období prvorepublikového stavebního boomu. Jde o blok I mezi ulicemi Družstevní, Hruškovou a Schwarzovou a navazující blok II mezi Družstevní, Žižkovou a U Svépomoci. Poslední tři jmenované ulice ještě v době projektování neměly své názvy, dodnes připomínající družstevní minulost tohoto území.

Domy byly vystavěny v obvyklém tempu – projektová dokumentace, autorizovaná plzeňským stavitelem Karlem Bublou, byla dokončena v srpnu 1922 a domy byly kolaudovány již na podzim následujícího roku. V obou blocích převažují dvojdomy, doplněné jsou menšími izolovanými rodinnými domy a jedním domem bytovým. Celý administrativní proces spojený s výstavbou (a související mj. se zákonem o stavebním ruchu, jímž stát ve snaze potlačit tehdejší bytovou krizi podporoval stavební aktivity) zajišťovalo Lidové a stavební družstvo, jehož členy už v té době byli budoucí majitelé domů.

Plánová dokumentace je u obou dvojdomů v Družstevní ulici v podstatě totožná; v projektech jednotlivých sekcí však bylo vždy zohledněno konkrétní umístění novostavby do terénu a její návaznost na okolní pozemky i na ulici, která je oproti samotnému pozemku vyvýšena. Součástí projektu pro stavební povolení byl také návrh jednotného oplocení, v němž byly režné cihelné sloupky s profilovanou hlavicí doplněny dřevěnými plaňkovými výplněmi nad zděnou podezdívkou.

Oba dvojdomy mají nepravidelný půdorys tvaru písmene T a skládají se ze dvou osově symetrických polovin. Vstup do každé z nich byl navržen přes malé kamenné venkovní schodiště před uličním průčelím. Ze zádveří se vstupovalo na schodiště do sklepa a zároveň do hlavní schodišťové haly. V přízemí se v době výstavby nacházely dva pokoje, kuchyň se spíží a pokoj služebné. V patře nad půlkruhovým dřevěným schodištěm byly rovněž dva obytné pokoje a koupelna. V suterénu byly navrženy skladovací prostory a také prádelna s žehlírnou.

Ve tvarosloví domů, využívajícím starší výrazové prostředky, je dobře patrná inspirace klasicistní architekturou. Oběma stavbám je společná členitá valbová střecha (valbou jsou zastřešena i dvě boční přízemní křídla) s výraznými trojúhelnými štíty, doplněnými po obvodu charakteristickým masivním zubořezem. Zubořez slouží také jako dekorativní zvýraznění korunní římsy. Obě uliční nároží jsou zkosena a pod římsou zakončena segmentovým náběhem – detailem v celé vilové čtvrti ojedinělým. Fasády, opatřeny strukturálními cementovými omítkami, jsou rámovány lizénovými pásy členěnými bosáží a doplněnými pilastry vysokého řádu s korintskými hlavicemi.

Hodnota celého souboru spočívá mj. v jeho urbanistickém řešení, které stejně jako podobu samotných domů negativně ovlivnily především novodobé přístavby a nástavby, jež nerespektují původní architekturu ani hmotově, ani výtvarně.

Podobně jako dvojice téměř totožných dvojdomů č. o. 4–10 v Družstevní ulici je i dvojdům v ulici U Svépomoci součástí dvou bloků vystavěných ve vilové kolonii Bezovka v letech 1922–1923 Lidovým stavebním a bytovým družstvem v Plzni (LBD). Tak jako v předcházejícím případě je i projekt této stavby podepsán plzeňským stavitelem Karlem Bublou, který budovu rovněž realizoval.

Dvojdům svým prostorovým rozvrhem, dispozičním řešením i vnějšími formami odpovídá zmíněným dvojdomům v Družstevní ulici. Liší se pouze střídmějším provedením hlavic pilastrů v hlavním průčelí a absencí zubořezu ve štítu a pod korunní římsou.

Za zmínku stojí, že v prostoru schodiště jižní poloviny dvojdomu (č. o. 8) se na nachází malba Mařenky ze Smetanovy Prodané nevěsty – dílo plzeňského malíře Františka Václava Eisenreicha věnované majiteli domu Václavu Koppovi a jeho manželce, významné plzeňské operní pěvkyni Elle Noëmi Koppové.


LR

 

Stavebník

Lidové stavební a bytové družstvo v Plzni

Památková ochrana

Domy jsou součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně