Rodinné domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1922–1924

Hruškova 1644/28, Čermákova 1645/9, Na Hvězdě 1709/5 (Schwarzova 1709/38), Mánesova 1634/70, 1629/54 , Čermákova 1709/11 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7341681N, 13.3665053E
Stavitel:
Čermákova 1645/9 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Čermákova 1709/11 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2022 Mánesova 1629/54 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2015 Mánesova 1629/54 (foto 04), autor: Matěj Hošek, 2022 Mánesova 1629/54 (foto 05), autor: Matěj Hošek, 2022 Mánesova 1629/54 (foto 06), autor: Matěj Hošek, 2022 Mánesova 1629/54 (foto 07), autor: Matěj Hošek, 2022 Mánesova 1634/70 (foto 08), autor: Matěj Hošek, 2022 Mánesova 1634/70 (foto 09), autor: Matěj Hošek, 2022 Na Hvězdě 1709/5 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (půdorys sklepů), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (půdorys krovu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (řez I), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (řez II), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (pohled I), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (pohled II), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (pohled III), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (pohled IV), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Na Hvězdě 1709/5 (ploty), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

Podobně jako sousední dům č. o. 28 v Hruškově ulici (Na Hvězdě 2) a rodinné domy na adrese Schwarzova 38 (Na Hvězdě 5) a Mánesova 54 doplnil rodinný dům č. o. 9 v Čermákově ulici zástavbu v jednom z trojúhelných bloků vilové kolonie Bezovka. Ačkoliv Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí vycházelo při realizaci těchto samostatně stojících domů z téhož výchozího projektu (typ 2), budoucí majitelé zpravidla mohli výslednou podobu domů ovlivnit. Tak tomu bylo i u domu v Čermákově ulici. Ještě předtím, v dubnu 1922, se však při schvalování parcelace celého bloku domů pro tento pozemek uvažovalo o výstavbě dvojdomu. Ten byl již ve fázi návrhu v květnu 1922 nahrazen samostatným domem pro rodinu sklenáře Emanuela Lešetického, který byl tzv. čekatelem ve stavebním družstvu. Podsklepený patrový rodinný dům s neobytnou půdou, vystavěný roku 1923 v zahradě nárožního pozemku, měl podobnou dispozici jako ostatní družstevní rodinné domy bratrů Paškových.

Projekt však původně počítal s dekorativnějším pojednáním fasád, blízkém geometrické secesi. Autoři navrhli výzdobu, kombinující jednoduché geometrické prvky (křivky a úsečky) a přírodní motivy (lidské hlavy a akantové rozviliny). Plochu nad vstupními dveřmi měl zaujmout motiv dvou beránků, zobrazených z profilu, s hlavami obrácenými proti sobě. Namísto toho bylo nakonec realizováno poměrně rozsáhlé figurální sgrafito s motivem Lešetínského kováře, inspirované básní Svatopluka Čecha, doplněné nápisem Na Lešehradě (podobnost jmen stavebníka domu Emanuela Lešetického s Lešetínským kovářem nebyla náhodná). Pozdější úpravy objektu byly pouze menšího rázu. Dům v Čermákově ulici č. o. 9 tak dnes patří k nejlépe dochovaným objektům v noblesním prostředí Bezovky.


LR

Stavebník

Emanuel Lešetický / Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně