Rodinný dvojdům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1922–1923

Mánesova 1633, 1632 / 68, 66 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7335992N, 13.3680039E
Stavitel:

Rodinný dvojdům č. o. 66–68, vystavěný v letech 1922–1923 v Mánesově ulici ve vilové čtvrti Bezovka, je charakteristickým příkladem stavební produkce Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí, které při realizaci domů využívalo zvýhodněných stavebních podmínek a státní podpory zajištěné zákonem o stavebním ruchu z ledna 1922.

Objekt je jedním z celkem čtyř dvojdomů, postavených družstvem v tomto území v první polovině dvacátých let. Podobně jako další tři budovy vznikl spojením dvou typových sekcí (typ 1), patrně kvůli omezeným finančním možnostem družstva však projekt jeho fasády prošel zásadními změnami. Původní dekorativní typový návrh Josefa a Václava Paškových, uplatněný například u nedalekého dvojdomu č. o. 56–58 (C4–1631), byl nejspíše pod vedením architekta a stavitele Antonína Štipla oproštěn od veškerých zdobných prvků. Dům získal zcela hladkou břízolitovou omítku, kterou mezi přízemím a prvním patrem horizontálně člení výrazný plastický pás probíhající souvisle po celém domě i přes předstupující rizality. Omítkové plochy zdařile doplňuje odhalené cihlové zdivo v okenních ostěních a na průběžném plastickém pásu pod korunní římsou, v detailu se objevuje i u přístřešku hlavního vchodu. Výrazným stavebním prvkem je také poměrně masivní omítnuté podbití přesahující střechy, které důsledně sleduje půdorys domu včetně segmentových a lomených tvarů rizalitů.

Prostorový rozvrh stavby je obdobný jako u ostatních družstevních dvojdomů – obě sekce domu soustředily v přízemí schodišťovou halu, do níž se vstupovalo bočním hlavním vchodem, obývací pokoj orientovaný směrem k ulici a kuchyni se zázemím pro služebnou, umístěnými naopak směrem do zahrady. Další dva menší pokoje a koupelna se nacházely v prvním patře.

 

Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně