Vila Josefa Schiela
1916–1917

Mánesova 1574/67 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7343761N, 13.3686347E
Architekt:
Stavitel:
nezjištěn
Mánesova 1574/67 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (půdorys krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (západní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (východní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (severní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (jižní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (perspektiva od severozápadu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (perspektiva od jihozápadu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 severní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1574/67 (1922 perspektiva od severozápadu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Stavebník

Josef Schiel

Památková ochrana

Dům je součástí plošně památkově chráněného území Městské památkové zóny Plzeň-Bezovka.