Nájemní dům Jana a Anny Matouškových
1937

Na Belánce 346/17, (U Trati 346/53) (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Belánka (TROL 10)
Chodské náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7397736N, 13.3722281E

Nájemní dům manželů Matouškových, vystavěný v roce 1937 na nároží ulic U Trati a Na Belánce, zakončil stávající řadovou zástavbu budovanou od poloviny třicátých let minulého století při někdejší Bavorské ulici (dnes U Trati). Vypracováním plánové dokumentace domu stavebníci pověřili plzeňského architekta Františka Němce, s nímž spolupracovali i na několika svých dalších stavebních počinech.

Na žádost stavebního úřadu architekt Němec dodržel výšku hlavní římsy a hřebene střechy sousední novostavby nájemního dvojdomu (C3–2151), který v roce 1936 projektoval taktéž pro manžele Matouškovy. Architektonické pojetí domu nijak výrazně nevybočuje od ostatních a podporuje celkový funkcionalistický charakter domovního bloku. Fasádu oživuje mělký převýšený arkýř, obepínající zaoblené nároží, a omítkové pásy probíhající horizontálně mezi jednotlivými podlažími. V kontrastu k hladkým omítkám průčelí architekt uplatnil malé plochy odhaleného režného zdiva mezi okny.

Dům soustředil celkem osm standardních dvoupokojových a třípokojových bytů se sociálním zázemím. V suterénu se kromě provozních prostor nacházela garsoniéra a garáž s vjezdem z ulice Na Belánce.

Původní strohý architektonický ráz stavby bohužel narušila nedávná rekonstrukce, během níž byla fasáda opatřena novou omítkou výrazné barevnosti. Původní akcent na meziokenní cihlové zdivo jakožto jediný „dekor“ průčelí se tímto zásahem zcela vytratil.

 

Stavebník

Jan a Anna Matouškovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně