Soubor bytových domů pro zaměstnance Škodových závodů
1948–1950

Arbesova 2322, 2321, 2320, 2319 / 10, 8, 6, 4, Čechova 2328, 2327, 2326, 2325, 2324 / 33, 31, 29, 27, 25 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Nemocnice Bory (BUS 22, TROL 16)
Náměstí Míru (TRAM 4)
GPS: 49.7317494N, 13.3745517E
Stavitel:
Arbesova 4–10, Čechova 25–33 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Arbesova 4–10, Čechova 25–33 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Arbesova 4–10, Čechova 25–33 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Arbesova 2319/4 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (východní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (západní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2319/4 (jižní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (východní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (západní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2320/6 (jižní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2321/8 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2321/8 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2321/8 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2321/8 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2321/8 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2321/8 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2321/8 (východní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2321/8 (západní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2321/8 (severní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (východní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (západní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Arbesova 2322/10 (jižní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Dvouletý plán hospodářské obnovy Československa, připravený státními plánovacími a statistickými úřady v roce 1946 a prakticky uskutečněný v letech 1947–1948, vymezuje v dějinách architektury období posledního výraznějšího vzepětí meziválečného funkcionalismu, který byl po roce 1948 nahrazen jediným oficiálně uznaným uměleckým směrem – socialistickým realismem. Dvouletkový funkcionalismus se však již vzdaluje meziválečnému ideálu domu jako „odlehčené krabice“, stejně jako křehkým architektonickým detailům. Architekti naopak preferují ztěžklé robustní formy i hrubší materiály.

Mezi nejlepší příklady architektury tohoto období v Plzni patří komplex dvou bytových domů v Arbesově a protějšího obytného trojdomu v Čechově ulici, vystavěný Spolkem pro stavbu obytných domů pro zaměstnance Škodových závodů v letech 1948–1950. Ohlasy funkcionalismu jsou zde patrné zejména v uplatnění rovné střechy a v pojetí východních průčelí se čtyřdílnými sdruženými okny, evokujícími okna pásová, a s lodžiemi, jejichž řady v krajních sekcích vždy prolamují nároží. Meziválečný funkcionalismus evokují i trubková zábradlí na balkonech a lodžiích. O část dědictví tuzemského modernismu však dva ze tří domů připravila nedávná necitlivá rekonstrukce. Důkazem je zejména zateplená západní fasáda domu v Čechově ulici, opatřená nevhodným barevným nátěrem a osazená novým ocelovým zábradlím nerespektujícím původní členění.

Soubor budov tvoří částečně otevřený domovní blok, jehož dvůr měl parkovou úpravu s dětským hřištěm, a to bez ohraničení jednotlivých parcel oplocením, aby mohl být využíván společně obyvateli všech domů. Jednotlivé domy s celkem 18 sekcemi mají tradiční dvoutraktové uspořádání a sdružují třípokojové byty s malou kuchyní, sociálním zařízením, spíží, komorou a lodžií či balkonem. Ve sklepení se nachází také prádelna se sušárnou a kočárkárna, tedy zázemí, které se v blízké budoucnosti stane neoddělitelnou součástí každého bytového domu.


Stavebník

Spolek pro stavbu obytných domů pro zaměstnance Škodových závodů, n. p.

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně