Obytný dům pro zaměstnance Československého rozhlasu
1947–1949

Čechova 2303/28 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Nemocnice Bory (BUS 22, TROL 16)
Náměstí Míru (TRAM 4)
GPS: 49.7320581N, 13.3732731E
Architekt:
nezjištěn

Plzeňská stanice Československého rozhlasu začala záhy po svém založení v roce 1945 řešit otázku získání adekvátních, technicky dobře vybavených prostor pro vysílání i otázku zajištění bydlení pro rodiny svých zaměstnanců. O stavbě nové rozhlasové budovy na náměstí Míru (C3–2363) bylo rozhodnuto po vypsání architektonické soutěže již v roce 1946, ke stavbě obytného domu se přistoupilo o rok později v rámci dvouletého budovatelského plánu na nedalekém pozemku v Čechově ulici č. o. 28. Jeho stavba byla zadána firmě plzeňského stavitele Václava Hajšmana, jenž vlastnil několik sousedních budov v Čechově a Klostermannově ulici (C3–2286). Po komunistickém převratu v únoru 1948 však stavbu převzal Československý stavební závod PL–526, který ji dokončil v květnu 1949.

Obě stavby iniciované rozhlasem patří mezi hrstku poválečných realizací v Plzni, jejichž architektonické pojetí navazuje na tradici meziválečné funkcionalistické tvorby a vyznačuje se jednoduchostí, strohostí a přehledným uspořádáním. „Purizující“ charakter fasády budovy vynikne zejména ve srovnání se sousedními nájemními domy, jejichž průčelí člení mělké arkýře, průběžné římsy a další plastické prvky. Průčelí domu rozhlasu oživuje pouze ústřední vertikála skleněných tabulí, jimiž proudí světlo do schodišťové haly, a kontrastní horizontály pásových oken po obou jejích stranách. V úrovni suterénu je pak fasáda opatřena keramickým obkladem.

Dům má netradiční třítraktové uspořádání a na každém patře soustředí dva zrcadlově obrácené třípokojové byty s malou kuchyní, hygienickým zázemím a nádvorní lodžií. Pod plochou střechou obytné části půdy ve dvorním traktu se nacházejí ještě dvě skromné garsoniéry. Uliční trakt naopak získal tradiční sedlové zastřešení, aby výškově i tvarově korespondoval se stávající okolní zástavbou (domy č. o. 30–36).

Při nedávné výměně oken v hlavním průčelí bohužel nebylo důsledně dodrženo původní vertikální členění oken schodišťové haly, což narušilo proporce stavby a uškodilo jejímu celkovému architektonickému výrazu.

 

Stavebník

Československý rozhlas, společnost s r. o.

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně