Činžovní dům Jana Matouška
1938–1939

Na Belánce 2236/11 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Belánka (TROL 10)
Chodské náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7393164N, 13.3721889E
Architekt:
Stavitel:

Architektonicky mimořádně cenný celek funkcionalistických činžovních domů Na Belánce v Plzni obohatil roku 1939 třípatrový činžovní dům č. o. 11. Nechal jej postavit plzeňský majitel realit a stavební podnikatel Jan Matoušek, jenž v této lokalitě vlastnil i další pozemky a objekty.

Dům se nachází na nárožní parcele v místech, kde se úzká ulice stáčí kolmo směrem k trati. Vzhledem ke stísněnosti daného prostoru bylo již v polohopisném plánu vytyčeno, že bezprostřední okolí zatáčky má zůstat nezastavěné. Díky tomu zde vzniklo malé zelené prostranství, k němuž autor projektu domu směřoval vstupní průčelí oživené několika výtvarně zdařilými stavebními prvky, například vertikálním proskleným pásem nad vchodem, jenž osvětluje schodišťovou halu, nebo až avantgardisticky vyznívajícím balkonem s trubkovým zábradlím, záměrně vysazeným do posledního podlaží a téměř na samý okraj domu. Pod ním se ve formě plastického rámu opakuje tvar zmíněného úzkého schodišťového pásu. Fasáda směrem do ulice se naopak drží celkového architektonického výrazu domovního bloku, který charakterizuje střídání mělkých, různě vysokých či širokých arkýřů a uplatnění rozměrných oken. Prostor mezi okny v přízemí vyplňují plochy s obkladem napodobujícím režné zdivo.

V domě se nacházelo celkem devět spíše skromných bytů o dvou až třech pokojích s hygienickým zázemím; u větších bytů tvořila součást dispozice i malá místnost pro služebnou. Ve sklepeních byl vyhrazen prostor také pro dvě garáže.

 

Stavebník

Jan Matoušek

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně