Nájemní domy Václava Jílka
1938–1939

Čechova 2235, 2214 / 63, 61 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Poliklinika Bory (BUS 29)
Náměstí Míru (TRAM 4)
Nemocnice Bory (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7301214N, 13.3736061E
Architekt:
Stavitel:
Čechova 2235, 2214 / 63, 61 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Čechova 2235, 2214 / 63, 61 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Čechova 47–59 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Čechova 2214/61 (plán 1938), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (přední pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (zadní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (plán 1939), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (půdorys podkroví, krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2214/61 (řez, pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (plán 1939), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (přední pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 2235/63 (zadní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Dvojici třípatrových činžovních řadových domů č. o. 61 a 63 v závěru nově se formující Čechovy ulice vybudovala na sklonku třicátých let firma plzeňského stavitele Václava Jílka jako typický dobový „developerský“ projekt, kdy po dokončení hrubé stavby stavitel jednotlivé domy rozprodal novým vlastníkům. Z hlediska formálního pojetí fasád zároveň představují domy typický příklad plzeňských funkcionalistických obytných domů, jejichž fasádu člení převýšené hladké břízolitové arkýře se zaoblenými hranami a kontrastní keramický obklad, uplatněný jednak v postranních a přízemních partiích průčelí, jednak v okenních špaletách. Pro tento domovní typ je také příznačné umístění schodiště při nádvorní straně domu tak, aby mezipatrové umístění oken schodišťové haly nenarušovalo symetrický rastr oken v uliční fasádě. Takřka totožným stavebním záměrem i formálním uspořádáním se vyznačují také další přiléhající řadové domy v této části Čechovy ulice. Pravidelná parcelace, téměř jednotná výšková úroveň domů a podobné traktování jejich průčelí se kladně podepsalo na celkovém výrazu domovního bloku.

Jílkovy domy soustředily v každém patře dva byty o dvou až čtyřech pokojích s nezbytným hygienickým zázemím; větší byty byly zároveň vybaveny malými balkony a lodžiemi ve vnitrobloku. V dnešní době se domy nacházejí až na výjimku v dobrém, udržovaném stavu. Jejich původní modernistický ráz bohužel částečně narušila vikýřová nástavba na střeše domu č. o. 61.

 

Stavebník

Václav Jílek

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně