Bytový dům na náměstí Míru
1938

náměstí Míru 2217/8 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Míru (TRAM 4)
Nemocnice Bory (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7317497N, 13.3721083E
Architekt:
nezjištěn
Stavitelé:

Na dohled od dvojice domů postavených zakladateli firmy Müller & Kapsa, v kratší ulici kolmé na severní frontu náměstí Míru, byl roku 1938 postaven čtyřpatrový činžovní dům pro jednoho z plzeňských advokátů. Nenápadná, avšak velmi působivá funkcionalistická budova navázala na řadovou zástavbu modernistických činžovních domů v západní části Klostermannovy ulice, realizovaných v průběhu třicátých let minulého století péčí stavitele Václava Hajšmana (C3–2286). Plánovou dokumentaci objektu vytvořil v červenci 1938 stavitel Jan Baxa z Újezdu u Plzně, mj. autor nájemního domu v Přeštické ulici 15 (C5–2025). Vedení stavby však převzal již v následujícím měsíci stavitel Ondřej Baxa, který v téže době spolupracoval s architektem Leem Meislem na realizaci vily Jana Kokošky na Nepomucké třídě v Plzni (1937–1939).

Uličnímu průčelí nájemního domu na náměstí Míru dominuje zaoblený arkýř, jehož jemné křivky jsou zdůrazněny nárožními pásovými okny. Horní část arkýře, prostupujícího od prvního do třetího patra a zakončeného subtilním kovovým zábradlím, slouží jako balkon pro byty v posledním podlaží. Elipsovité křivky, typické pro emocionální polohu funkcionalismu, se uplatnily i v zakončení balkonů a verand na dvorní fasádě domu. Zadnímu průčelí, které je rozehrané jednotlivými vystupujícími trakty, zapuštěným schodištěm i terasou pronikající do roviny valbové střechy, věnoval autor projektu evidentně velkou pozornost.

Až na novodobé růžové tóny nátěru fasád si dům uchoval svoji původní podobu, včetně oken či ostění dveří. Dodnes tak vypovídá o tom, že špičky plzeňské funkcionalistické architektury pozdních třicátých let obstojí i ve srovnání se soudobou pražskou či brněnskou produkcí.

 

LV

Stavebník

Bohuslav Brych

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.