Činžovní dům Rudolfa Pěchoučka
1938

Na Belánce 2201/4 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Belánka (TROL 10)
Chodské náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7390228N, 13.3715397E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Po boku funkcionalistického nájemního domu architekta Lea Meisla (C3–2185) s charakteristickým tmavým keramickým obkladem a „nautickými“ kulatými okénky nechal v roce 1938 vybudovat místní stavitel Rudolf Pěchouček vlastní činžovní dům. Autor návrhu, jehož se prozatím nepodařilo identifikovat (a jímž byl snad sám Pěchouček), se při projektování domu částečně řídil náčrtkem ideálního řešení celé jižní fronty domů v ulici Na Belánce, které vypracoval Leo Meisl v letech 1936–1938. Z tohoto plánu autor převzal zejména celkové objemové řešení průčelí se dvěma mělkými rizality probíhajícími až do úrovně třetího patra. Ty měly původně sahat až ke korunní římse, měly být hladce omítnuty a umístěny v těsné blízkosti vedle sebe. Autor se však rozhodl navázat na sousední Meislův dům, rizality od sebe více odsadil a mezi ně vložil centrální schodišťovou halu, kterou z ulice prozrazují obdélná okna v mezipatrech. Celé průčelí pak nechal obložit úzkými keramickými pásky, u nichž rozlišil barevnost i způsob osazení: rizality opatřil béžovými vertikálními pásky, vlastní hmotu budovy a okenní špalety naopak pokryl prvky hnědými a vodorovnými. Tuto výtvarně zdařilou kombinaci, prozrazující autorův příklon k estetice tzv. emocionálního funkcionalismu, umocňuje výrazná korunní římsa nasazená jako „obruba“ v úrovni překladů oken posledního podlaží. V této úrovni má již hmota domu podobu rozměrného vikýře se zaoblenými rohy, který zaujímá téměř celou šíři hlavního průčelí a zakrývá tak šikmou střechu.

Na rozdíl od Meislova domu, v němž se nacházely pouze malé, úsporně řešené jednopokojové byty, soustředila Pěchoučkova novostavba větší byty, zpravidla o dvou a třech místnostech.

Budova dodnes nepodstoupila žádnou zásadní rekonstrukci, která by narušila její původní architektonický výraz. (Pro jeho důsledné dodržení by si však například vstupní dveře zasloužily výměnu za jiné, stylově odpovídající.)

 

Stavebník

Rudolf Pěchouček

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.