Činžovní dvojdům Jana a Anny Matouškových
1936–1937

U Trati 2151, 2152 / 55, 57 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Belánka (TROL 10)
Chodské náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7397355N, 13.3719867E
U Trati 2151, 2152 / 55, 57 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 U Trati 2151/55 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2151/55 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2151/55 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2151/55 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2151/55 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2151/55 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2151/55 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2151/55 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2152/57 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2152/57 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2152/57 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2152/57 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2152/57 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2152/57 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2152/57 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2152/57 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv U Trati 2152/57 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Plzeňský podnikatel ve stavebnictví Jan Matoušek se svou ženou Annou vlastnili v nově budovaném městském bloku na území někdejší továrny bratří Belaniů několik objektů, mimo jiné i funkcionalistický činžovní dvojdům č. o. 55–57 vystavěný v letech 1936–1937 v dnešní ulici U Trati podle projektu plzeňského architekta Františka Němce mladšího.

Na základě požadavku majitelů i stavebního úřadu se výtvarné ztvárnění fasády třípatrové budovy mělo držet celkového rázu domovního bloku, jenž byl vnímán (a v protokolu stavebního povolení také označen) jako „jednotný architektonický celek“. Požadavek se týkal i zdánlivých detailů – například barevnosti okenních rámů. Architekt František Němec proto i v tomto případě volil pro plzeňský funkcionalismus typické prvky: mělký vycentrovaný arkýř probíhající přes výšku všech nadzemních pater, hladkou břízolitovou fasádu doplněnou kachlovým obkladem a rozměrná dělená okna se světlíky.

Svou dispozicí jsou obě poloviny dvojdomu v podstatě totožné; liší se pouze zrcadlovým obrácením, které se projevilo i ve středovém umístění „sdružených“ dveří. Obě části soustředily vždy jednu garsoniéru v suterénu a čtyři standardní třípokojové byty se sociálním zařízením a místností pro služebnou.

Při údržbě a menších opravách delší dobu odděleně spravovaných domů, které původně tvořily celek, se bohužel nepostupuje koncepčně, o čemž svědčí rozdílné členění oken, odlišné barvy fasád či laciné reklamní poutače na jednom z průčelí. Jednotný architektonický výraz dvojdomu, na nějž byl při projektování novostavby kladen důraz i ve zdánlivých maličkostech, se tím tak značně narušuje.

 

Stavebník

Jan a Anna Matouškovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně