Nájemní a obchodní dům Ferdinanda Kouta
1934–1935

Klatovská třída 2085/43 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Chodské náměstí (TRAM 4)
Belánka (TROL 10)
GPS: 49.7389133N, 13.3712250E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

První projekty funkcionalistických obchodních a činžovních domů určené pro pozemky v místech někdejší továrny bratří Belaniů vznikaly od léta 1934 a týkaly se zejména parcel lemujících Klatovskou třídu. Vzhledem k tomu, že plány daných budov byly schvalovány takřka současně, stavební komise městského úřadu je často připomínkovala. Jejím cílem bylo, aby si jednotlivé domy navzájem příliš nekonkurovaly, a naopak vytvářely harmonický stavební celek. Proto výrazně vstupovala do procesu navrhování jednotlivých průčelí.

Za těchto okolností vznikal také projekt třípatrového obchodního a činžovního domu č. o. 43, který si v září 1934 nechal vypracovat plzeňský stavitel Ferdinand Kout. Plán musel respektovat jak výšku a úroveň podlaží navrhovaného sousedního nárožního domu manželů Matouškových (C3–2079), tak rozměry jeho výkladců v parteru a barevnost omítek. Komise dále požadovala členitou fasádu. Autor proto plášť budovy rozdělil na tři svislé části, z nichž tu prostřední, mělce ustupující, částečně zaklenul a opatřil barevným keramickým obkladem. Jednotlivé partie nicméně působí celistvě díky horizontálním pásům hladké omítky probíhajícím mezi jednotlivými patry.

Dům nabízel celkem osm standardních dvoupokojových a třípokojových bytů se sociálním zázemím. Přízemí soustředilo dva obchody a průjezd do malého dvora, kde se nacházela garáž a sklady. Budova je dnes v dobrém, udržovaném stavu. Původní podobu fasády narušilo pouze zaslepení vstupů do komerčních prostor, které jsou dnes propojeny se sousedním nárožním domem.

 

Stavebník

Ferdinand Kout

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně