Nájemní dům Josefa a Žofie Šplíchalových a Milana Wopršálka
1934–1935

U Trati 2073/59 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Belánka (TROL 10)
Chodské náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7397069N, 13.3717475E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:
nezjištěn

První novostavbu v území zvaném Na Belánce, kterou je nárožní dům manželů Matouškových č. o. 35 (C3–2082), doplnil roku 1935 třípatrový nájemní dům č. o. 59 v Bavorské ulici (dnešní ulici U Trati), který na stávající budovu zřetelně formálně navázal. Stavbu iniciovala dvojice stavebníků – manželé Josef a Žofie Šplíchalovi a plzeňský právník Milan Wopršálek.

Autor projektu domu (jeho jméno se bohužel nepodařilo zjistit) rytmicky zopakoval motiv ústředního, lehce převýšeného arkýře, jehož výška, šířka i členění oken zcela korespondují se zmíněným nárožním domem. Hladkou břízolitovou fasádu v parteru a mezi okny v arkýři doplňuje výrazný modrozelený keramický obklad, pro Belánku typický výtvarný prvek. Zdařilým detailem je rovněž zaoblené ostění vstupu.

Vnitřní dispozice bytů napovídá, že dům byl určen spíše pro střední vrstvy obyvatelstva, neboť neobsahuje zázemí pro služebnou. Na každém podlaží se nacházely dva zrcadlově obrácené byty o třech místnostech, sociálním zázemí a verandě situované při zadní fasádě domu. Nádvorní trakt pojal také úspornou schodišťovou halu. V pravé části přízemí byl situován jeden menší dvoupokojový byt a jeden obchod.

Do dnešní doby dům nepodstoupil žádné výraznější stavební zásahy, které by narušovaly jeho architektonický ráz, při výměně oken se dbalo na dodržení jejich původního členění. Vnímání kvalit střízlivé stavby však ztěžují výrazné reklamní poutače na hlavním průčelí a opadávající omítka arkýře.

 

Stavebník

Josef a Žofie Šplíchalovi

Milan Wopršálek

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně
  • Jiří Fořt, Změny v názvech plzeňských ulic a náměstí v průběhu novodobých dějin a jejich historická podmíněnost (bakalářská práce), katedra historie FPE ZČU, Plzeň 2012.