Činžovní dům Otakara Prokopa
1934

náměstí Českých bratří 2064/12 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Českých Bratří (BUS 22, TROL 16)
Jižní Předměstí (BUS 22, TROL 16)
Jižní Předměstí (TROL 15, 17, 18)
GPS: 49.7389603N, 13.3657656E
Architekt:
nezjištěn

Městský blok na severní straně náměstí Českých bratří při křížení s Chelčického ulicí doplnil v roce 1934 čtyřpodlažní nárožní dům č. o. 12 plzeňského stavitele Otakara Prokopa, který stavbu realizoval se svým obvyklým spolupracovníkem Eduardem Chrudimským. Dům je typickou ukázkou produkce místních stavitelů z třicátých let, která se vyznačuje strohými elementárními tvary vycházejícími z principů funkcionalistické tvorby. Modernistické tvarosloví je však prostoupeno prvky vycházejícími z tradice – v případě domu Otakara Prokopa jde především o sedlovou střechu s výrazným přesahem.

Hladkou břízolitovou fasádu budovy člení předstupující nárožní pás v úrovni prvního a druhého patra, jenž v části obrácené do náměstí přechází ve výrazně předstupující, mírně převýšený arkýř – typický stavební prvek pro všechny domy v této uliční frontě. Zvláštní pozornost autor projektu věnoval rozměrům, tvarům a členění oken, mezi nimiž vynikají zejména sdružená pásová okna na nároží budovy.

Ačkoliv místy opadávající omítka nesvědčí o pečlivé údržbě domu (střešní plášť je nicméně nový), s potěšením můžeme konstatovat, že se původní dělení okenních ploch, které je jediným rytmickým „ornamentem“ fasády, dodnes dochovalo i u nově vsazených oken plastových.


Stavebník

Otakar Prokop

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně