Nájemní domy firmy Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft a Karla Votípky
1930–1931

Čechova 1976, 1912 / 4, 2 , Vrchlického 1913/1 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
Dobrovského (TRAM 4)
GPS: 49.7342028N, 13.3724844E
Architekti:
nezjištěn
nezjištěn
Čechova 1976, 1912 / 4, 2 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Čechova 1976, 1912 / 4, 2 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 1913/1 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2015 Čechova 1912/2 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2015 Čechova 1912/2 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2015 Čechova 1912/2 (foto 06), autor: Petr Jehlík, 2015 Čechova 1912/2 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1912/2 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1912/2 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1912/2 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1912/2 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1912/2 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1912/2 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1912/2 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1912/2 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1976/4 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Volnému trojúhelnému prostranství vymezenému ulicemi Dobrovského, Vrchlického a Čechovou dominuje v jižní části dvojice nárožních čtyřpatrových domů (č. o. 2 v Čechově ulici a č. o. 1 ve Vrchlického ulici), jejichž stavbu na přelomu dvacátých a třicátých let iniciovali a realizovali úspěšní plzeňští stavitelé František Jenč, František Hladeček a František Kroft. V roce 1931 na tuto zástavbu navázal v Čechově ulici formálně totožný činžovní dům č. o. 4 stavebníka Karla Votípky, provedený firmou Antonína Maška. Přestože původně zamýšlená zrcadlově obrácená stavba na sousední parcele (č. o. 6) nebyla nakonec realizována, představuje soubor těchto modernistických domů kontrastní protějšek ke starším okolním budovám, stavěným v intencích dekorativismu v závěru desátých a v průběhu dvacátých let minulého století.

Fasády domů se vyznačují bohatým členěním lizénovými rámci a mělkými arkýři, které se nejvýrazněji projevují na průčelí dvojdomu čelem k veřejnému prostranství, kde vystupují až k velkoryse vysazené korunní římse. Zdařilým výtvarným motivem jsou zaoblená nároží akcentovaná malou plochou režného zdiva v úrovni čtvrtého patra. Cihlový dekor se objevuje také v nenápadném úzkém pásu, jenž vertikálně probíhá mezi okny jednotlivých arkýřů.

Všechny tři domy soustředily zejména skromné dvoupokojové byty s nezbytným sociálním zázemím, typické pro počátek třicátých let – dobu vrcholící bytové krize. Nárožní domy však přesto pojaly i velkorysejší, třípokojové a čtyřpokojové byty situované v prvním a druhém patře, doplněné navíc i místností pro služebnou.

Domy do dnešní doby neprošly žádnými výraznějšími stavebními úpravami, které by narušily jejich původní architektonické členění. Citlivou rekonstrukci by si zasloužil dům č. o. 2 v Čechově ulici, jak prozrazuje zašlá a opadávající omítka. Celkový výraz budov však narušuje nevhodná barevnost parteru domu č. o. 1 ve Vrchlického ulici a pokleslá vizuální kultura obchodních výkladců bez rozdílu.

 

Stavebník

Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft / Karel Votípka

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně