Soubor řadových nájemních domů Fr. Jenče, Fr. Hladečka a Fr. Krofta
1930–1931

Mánesova 1953, 1954, 1929 / 31, 33, 35 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Náměstí Českých Bratří (BUS 22, TROL 16)
Dobrovského (TRAM 4)
GPS: 49.7366819N, 13.3679608E
Architekt:
nezjištěn
Mánesova 1953, 1954, 1929 / 31, 33, 35 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Mánesova 1953/31 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1953/31 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1953/31 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1953/31 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1953/31 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1953/31 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1953/31 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1953/31 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1953/31 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1954/33 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1954/33 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1954/33 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1954/33 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1954/33 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1954/33 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1954/33 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Mánesova 1954/33 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Dvojici dvoupatrových řadových činžovních domů č. o. 31–33 v Mánesově ulici pro sebe nechala v letech 1930–1931 vlastním nákladem vybudovat činorodá plzeňská stavební firma Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft, aby jejich jednotlivé sekce následně rozprodala soukromým vlastníkům.

Společnost v této části Mánesovy ulice vlastnila také sousední jednopatrové řadové domy č. o. 25–29 (i poněkud odlišně řešené budovy č. o. 19–23). Stavební úřad stavitelům uložil, aby jednotlivé fasády zapadaly do celkového architektonického řešení východní fronty ulice a navzájem spolu ladily. Všechny domy, představující solidní architektonický standard své doby, proto charakterizuje jednoduché horizontální členění lizénovými pásy a uplatnění rozměrných dělených oken, které do interiéru přinášejí dostatek světla i vzduchu dle dobových požadavků na zdravé bydlení. Domy jsou vůči sobě zrcadlově otočeny, jak prozrazují sdružené vstupy, nad nimiž se nachází pro stavitele typický malý obloukový světlík. 

V přízemí, prvním a druhém patře každého z domů byl umístěn jeden třípokojový byt s nezbytným sociálním zázemím a verandou při nádvorní straně domu. V suterénu se nacházely další provozní prostory a vedle nich ještě skromný byt sestávající pouze z obytné kuchyně. 

 

Stavebník

Fr. Jenč, Fr. Hladeček a Fr. Kroft

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně