Nájemní domy města Plzně
1930–1931

Čechova 1934, 1935, 1936, 1937 / 19, 17, 15, 13, Edvarda Beneše 1933, 1932 / 34, 32 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Nemocnice Bory (BUS 22, TROL 16)
Dobrovského (TRAM 4)
GPS: 49.7332603N, 13.3736447E
Architekt:
Čechova 1934, 1935 / 19, 17 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2015 Čechova 1936, 1937 / 15, 13 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2015 Čechova 1936, 1937 / 15, 13 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2015 Čechova 1936, 1937 / 15, 13 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2014 Čechova 1936, 1937 / 15, 13 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2014 Edvarda Beneše 1933, 1932 / 34, 32 (foto 06), autor: Petr Jehlík, 2014 Edvarda Beneše 1933, 1932 / 34, 32 (foto 07), autor: Petr Jehlík, 2014 Edvarda Beneše 1933, 1932 / 34, 32 (foto 08), autor: Petr Jehlík, 2014 Čechova 1934/19 (půdorys situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1934/19 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1934/19 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1934/19 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1934/19 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1934/19 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1934/19 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1934/19 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1934/19 (svislý řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1935/17 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1935/17 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1935/17 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1935/17 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1935/17 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1935/17 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1935/17 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1935/17 (svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1935/17 (pohled uliční), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1936/15 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1936/15 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1936/15 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1936/15 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1936/15 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1936/15 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1936/15 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1936/15 (svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1936/15 (pohled uliční), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1937/13 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1937/13 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1937/13 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1937/13 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1937/13 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1937/13 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1937/13 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1937/13 (svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1933/34 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1933/34 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1933/34 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1933/34 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1933/34 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1933/34 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1933/34 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1933/34 (svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1933/34 (pohled uliční), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1932/32 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1932/32 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1932/32 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1932/32 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1932/32 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1932/32 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1932/32 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1932/32 (svislý řez A–B), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1932/32 (pohled uliční), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Vleklou bytovou krizi, která sužovala Plzeň od doby první světové války, se podařilo zmírnit až ve druhé polovině třicátých let minulého století. Ještě na přelomu dvacátých a třicátých let proto město, dlouhodobě inklinující spíše k podpoře bytového družstevnictví, vyvíjelo i vlastní stavební aktivity. Poté co obec dostavěla v roce 1928 v ulicích Čechově a Edvarda Beneše nájemní domy č. o. 7 a 9, resp. 28 a 30 (C3–1750), rozhodla se v jejich přímém sousedství ve výstavbě objektů téhož typu pokračovat. Mezi lety 1930 a 1931 tak vznikla šestice pětipodlažních činžovních domů č. o. 13–19 v Čechově ulici a č. o. 32 a 34 v ulici Edvarda Beneše. Šlo o budovy s tzv. malými byty, na něž stát poskytoval výhodné půjčky a úlevy na daních (jednalo se výlučně o byty se dvěma místnostmi a příslušenstvím, o celkové výměře 30–40 metrů čtverečních). Realizací staveb město pověřilo několik místních stavitelů a jejich firem.

Podobně jako v případě zmíněných starších nájemních budov se město rozhodlo využít typový návrh – půdorysné řešení staveb totiž městský stavební úřad převzal z projektu, zpracovaného Karlem Bublou pro Lidové stavební a bytové družstvo roku 1923. Bublův koncept byl v této lokalitě poprvé využit v letech 1924–1925 u obytných domů č. o. 8 a 10 v protější frontě Čechovy ulice a č. 5 a 7 ve Vrchlického ulici, jejichž realizaci převzala od družstva plzeňská obec. Město jej pak uplatnilo i u budov v Čechově 7 a 9 a Edvarda Beneše 28 a 30. Využití konzervativního, zastaralého dispozičního rozvrhu pro bytové domy ještě o několik let později bylo s podivem. Objekty byly nicméně provedeny, jak konstatoval technický komisař přítomný kolaudaci, „sice jednoduše, avšak solidně způsobem městským poměrům vyhovujícím“.

Všech šest objektů dostalo do vínku zmíněné Bublovo dispoziční řešení s charakteristickým stupňovitým půdorysem. Budovy jsou uspořádány do dvojic, v nichž se vůči sobě zrcadlově obracejí, a odděleny jsou rozměrným světlíkem. Pět nadzemních podlaží v každém z domů soustředilo vždy pět úsporných jednopokojových bytů s průchozí kuchyní, koupelnou, samostatnou toaletou a spíží. V suterénu se nacházely sklepy, do podkroví byla situována prádelna se sušárnou.

Úsporné řešení budov se projevilo i v jednoduše koncipovaném uličním průčelí. Jeho hladkou břízolitovou fasádu člení ve světlejší omítce provedená pětice širokých lizén probíhající uprostřed objektu v úrovni prvního až třetího patra. Podnož jí tvoří výrazná zdvojená římsa, která nese nápis informující o vzniku stavby a zároveň vizuálně propojuje prostor mezi oběma domovními vstupy. S využitím minima prostředků tak osově souměrné průčelí stavby dosahuje monumentálního účinku.

Původní vnější plášť domů dodnes výrazněji poznamenala pouze výměna dřevěných oken za okna plastová. Avšak díky tomu, že nová okna respektují původní styl členění, meziválečná podoba budovy není tímto zásahem příliš narušena.


AŠ – PK

Stavebník

město Plzeň

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně