Nájemní dvojdům Josefa Špalka st.
1929–1930

Thámova 1894, 1872 / 20, 18 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Chodské náměstí (TRAM 4)
Belánka (TROL 10)
GPS: 49.7383694N, 13.3686681E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:
Thámova 1872, 1894, 1863 / 18, 20, 27 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Thámova 1894/20 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Thámova 1872/18 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2015 Thámova 1894/20 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Thámova 1894/20 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Thámova 1894/20 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Thámova 1894/20 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Thámova 1894/20 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Thámova 1894/20 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Thámova 1894/20 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Thámova 1894/20 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Thámova 1872/18 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Thámova 1872/18 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Thámova 1872/18 (půdorys sklepů), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Thámova 1872/18 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Thámova 1872/18 (půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Thámova 1872/18 (půdorys II. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Thámova 1872/18 (půdorys krovu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Thámova 1872/18 (řez), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Thámova 1872/18 (pohled), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

Třípodlažní obytný dvojdům č. o. 18–20 plzeňského stavitele Josefa Špalka st. z let 1929–1930 odstartoval meziválečnou řadovou výstavbu v severní frontě dnešní Thámovy (původně Kotlářské) ulice.

Dům je typickou ukázkou standardních plzeňských řadových domů z přelomu dvacátých a třicátých let, jejichž architektura je sice nenápadná, přesto však reaguje na podněty funkcionalistické tvorby uplatněním strohé břízolitové fasády, oživené pásem režného zdiva v úrovni druhého patra, a rozměrných dělených oken, jimiž dle dobových požadavků na zdravé a hygienické bydlení proudil do interiéru dostatek světla a vzduchu.

Zrcadlově obrácené domy soustředily dva třípokojové byty v přízemí a čtyři čtyřpokojové byty v prvním a druhém patře, všechny se standardním sociálním zázemím a místností pro služku. Dispozice bytů se drží tradičního uspořádání, kdy jsou reprezentační a obytné pokoje orientovány směrem do ulice, zatímco kuchyně a další provozní části bytu, včetně malého balkonu, jsou naopak situovány do dvora.

Jednotný architektonický výraz dvojdomu bohužel narušilo několik stavebních zásahů a dílčích rekonstrukcí, při nichž byly jednotlivé části domu opraveny či vyměněny odděleně a nekoncepčně, o čemž svědčí zejména rozdílná barevnost okenních rámů i fasád.

 

Stavebník

Josef Špalek st.

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně