Nájemní domy města Plzně
1927–1928

Čechova 1787/11, Edvarda Beneše 1788/26 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
Dobrovského (TRAM 4)
GPS: 49.7339672N, 13.3730642E
Architekt:
nezjištěn
Čechova 1787/11 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Edvarda Beneše 1788/26 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1788/26 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1788/26 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1788/26 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1788/26 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1788/26 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1788/26 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1788/26 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Edvarda Beneše 1788/26 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1787/11 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1787/11 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1787/11 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1787/11 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1787/11 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1787/11 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1787/11 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Čechova 1787/11 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Na jaře roku 1928 město Plzeň dokončilo v nově se formující části dnešního Jižního Předměstí výstavbu dalších dvou činžovních domů s malými nájemními byty. Obě budovy, stojící na protilehlých obecních pozemcích (obrácené dvorním průčelími proti sobě), město začalo budovat současně – v září roku 1927. Autora projektu bohužel dnes neznáme (snad to byl některý z architektů městského stavebního úřadu), samotná realizace však byla svěřena dvěma místním stavebním firmám. Výstavbu řadového čtyřpatrového činžovního domu č. o. 26 v ulici Edvarda Beneše dozoroval známý plzeňský stavitel František Němec starší, zatímco práce na druhém domě, č. o. 11 v Čechově ulici, řídil Jaroslav Kostka.

Fasáda objektů, jejichž vzhled, uspořádání i dispoziční řešení je naprosto totožné, se na první pohled již vyznačuje moderním oproštěním od historizující zdobnosti.  Střídmě pojatou a symetricky uspořádanou fasádu autor projektu „otevřel“ rastrem jednoduchých pravoúhlých oken s krátkými úsečkami masivních parapetních říms. Uliční průčelí rovněž oživil naznačenou pásovou bosáží v parteru a v posledním podlaží plochou režného zdiva, působivě kontrastující s břízolitovou omítkou výrazných okenních šambrán. Obě tato podlaží autor oddělil od hlavní plochy fasády mohutnými kordonovými římsami prostých tvarů. Uličnímu průčelí dominuje rizalit umístěný v ose hlavního vstupu a prolomený po stranách v každém patře dvojicí lodžií. S moderním tvaroslovím fasád kontrastuje tradiční a pohledově těžká sedlová střecha. Domy tak v porovnání s dobovou funkcionalistickou produkcí vyznívají stále poněkud robustně a těžkopádně.

Prostorový a dispoziční rozvrh domu odpovídal dobové konvenci: v suterénu se nacházely sklepy nájemníků a prádelna, přízemí pojalo čtyři jednopokojové byty s kuchyní, spíží, toaletou a koupelnou. V následujících podlažích vznikly vždy tři samostatné jednopokojové a jeden dvoupokojový byt se standardním příslušenstvím.

V roce 1931 na novostavby navázaly v uliční řadě další monumentální obecní domy. S výjimkou několika menších zásahů se obě budovy dochovaly v dobrém stavu. Fasáda činžovního domu v ulici Edvarda Beneše navíc v nedávné době prošla poměrně citlivou obnovou.


AK

Stavebník

město Plzeň

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně