Obchodní a nájemní dům Růženy Holcbecherové
1927

Klatovská třída 1774/61 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.7355786N, 13.3707161E
Klatovská třída 1774/61 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Klatovská třída 1774/61 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Klatovská třída 1774/61 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Klatovská třída 1774/61 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2014 Klatovská třída 1774/61 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2014 Klatovská třída 1774/61 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 (půdorys přízemí včetně garáží), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 (svislé řezy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 (svislé řezy včetně garáží), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 (uliční fasáda), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 – přístavba garáží (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 – přístavba garáží (půdorys), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1774/61 – přístavba garáží (pohledy a řezy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Obchodní a nájemní dům č. o. 61 na Klatovské třídě, který mezi květnem a listopadem 1927 vystavěl pro svoji manželku úspěšný plzeňský stavitel František Holcbecher, je jednou z řady obdobných budov, jež v meziválečné době realizovali místní podnikatelé jako investici. 

Projekt třípatrového domu s trojúhelným štítem v převýšené střední ose vypracoval pravděpodobně sám Holcbecher. Novoklasicistní principy v něm stavitel spojil s prvky geometrické moderny a detaily dobově aktuálního stylu art deco. Hladkou fasádu rozčlenil výraznými okenními ostěními a zejména ústředním tříbokým arkýřem, jehož tvar v náznaku zopakoval také v polích mezi sousedními okny prvního a druhého patra. Podobný rozvrh průčelí Holcbecher o rok později uplatnil i u sousedních domů č. o. 57 a 59. Architektonický výraz jejich fasád však v porovnání s domem č. o. 61 působí těžkopádněji. Poměrně konvenční řešení průčelí domu Růženy Holcbecherové odpovídalo lapidárnímu dispozičnímu uspořádání bytů (ve všech třech patrech se nacházel třípokojový a jednopokojový byt, v podkroví garsoniéra), které bylo v souladu s dobovým standardem bydlení. Obytné místnosti se nacházely v uličním traktu, zatímco kuchyně se obracely směrem do vnitrobloku.

Zdařilým a ryze soudobým způsobem stavitel pojednal dvorní průčelí se zaoblenými nárožími a jednoduchými průběžnými římsami v úrovni stropů. V místě schodiště fasádu mírně prolomil a do vzniklého záklenku vsadil malé balkony s trubkovým zábradlím. Na rozdíl od uličního traktu se sedlovou střechou byla zadní část domu opatřena plochým zastřešením, které v úrovni podkroví sloužilo jako dvě terasy.

V parteru budovy se původně nacházely dva obchody s provozním zázemím a průjezd do dvora, v němž se dochoval původní dekorativní podhled a výrazně barevný keramický obklad. Ve dvoře František Holcbecher vybudoval přízemní křídlo s autogarážemi o dvanácti odděleních a s mycí linkou. Stavba byla provedena z režného zdiva a měla železobetonový strop. V letech 1928–1929 Holcbecher ke stávajícím garážím přistavěl další obdobně koncipovaná stání a uzavřel tak celý soubor do půdorysu písmene U. Ke stavbě využil dvůr dvou zmíněných sousedních domů, které rovněž vlastnila jeho žena.

Dům č. o. 61 si dodnes zachovává střídmý architektonický výraz, který však mírně narušují nedávno vyměněná plastová okna se zesílenými předělovými příčkami a výrazné reklamní potisky v parteru.


Stavebník

Růžena Holcbecherová

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně