Soubor obytných domů Obecně prospěšného stavebního a bytového družstva Zádruha v Plzni
1922–1923

Vrchlického 1671, 1668, 1607, 1608, 1616 / 13, 15, 18, 20, 22, Alešova 1668, 1616, 1627 / 13, 11, 9 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
Dobrovského (TRAM 4)
GPS: 49.7332381N, 13.3721361E
Architekt:
Vrchlického 1608/20 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2018 Vrchlického 1607/18 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2018 Vrchlického 15, 22, Alešova 9–13 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 15, 22, Alešova 9–13 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 15, 22, Alešova 9–13 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 15, 22, Alešova 9–13 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 15, 22, Alešova 9–13 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 15, 22, Alešova 9–13 (foto 06), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 1671/13 (situace), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1671/13 (půdorys sklepů), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1671/13 (půdorys přízemí), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1671/13 (půdorys I. patra), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1671/13 (půdorys II. patra), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1671/13 (půdorys III. patra), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1671/13 (půdorys IV. patra), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1671/13 (půdorys krovu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1671/13 (řez), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1671/13 (pohled), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1668/15 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1668/15 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1668/15 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1668/15 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1668/15 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1668/15 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1607/18 (situace), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1607/18 (půdorys přízemí), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1607/18 (půdorys I. patra), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1607/18 (půdorys II. patra), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1607/18 (půdorys III. patra), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1607/18 (půdorys IV. patra), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1607/18 (půdorys krovu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1607/18 (řez), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1607/18 (pohled), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1608/20 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Vrchlického 1608/20 (půdorys sklepů), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Vrchlického 1608/20 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Vrchlického 1608/20 (půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Vrchlického 1608/20 (půdorys II. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Vrchlického 1608/20 (půdorys III. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Vrchlického 1608/20 (půdorys IV. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Vrchlického 1608/20 (půdorys krovu), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Vrchlického 1608/20 (řez), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Vrchlického 1608/20 (pohled), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Vrchlického 1616/22 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1616/22 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1616/22 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1616/22 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1616/22 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1616/22 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1616/22 (pohled z Alešovy ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1616/22 (pohled z Vrchlického ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Alešova 1627/9 (situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Alešova 1627/9 (půdorys sklepů), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Alešova 1627/9 (půdorys přizemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Alešova 1627/9 (půdorys II. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Alešova 1627/9 (půdorys III. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Alešova 1627/9 (půdorys IV. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Alešova 1627/9 (řez), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Alešova 1627/9 (pohled), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

Podobně jako jiná města v Československu čelila také Plzeň v meziválečné době přílivu venkovského obyvatelstva a s ním související sílící potřebě nové bytové výstavby. Problém zajištění moderního a zdravého bydlení v Plzni řešilo kromě dalších dělnických, lidových či živnostensko-občanských stavebních a bytových družstev také Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Zádruha pro stavbu rodinných a družstevních domů.

Mezi jeho velkorysé stavební podniky se řadí i družstevní domy ve Vrchlického ulici z let 1922–1923. Ústí do Alešovy ulice lemuje dvojice čtyřpatrových nárožních domů č. o. 15 a č. o. 22, které postavily firmy plzeňských stavitelů Tomáše Dobrého a Antonína Kurela podle projektu Václava Teřla. Přestože svým ornamentálním pojetím domy nepřesahují regionální význam, prokazují vysoké ambice družstva i snahu stavitele o navázání na proud architektonické moderny, což se odráží v racionálním a účelném půdorysu stavby. Zrcadlově obrácené domy soustřeďují celkem čtyřicet bytů a liší se pouze v uplatnění rozličného geometrizujícího plastického dekoru na fasádě. Jednotlivá průčelí člení mělké rizality s pravoúhle prokrajovanou omítkou. Stejný motiv „odlehčení“ stavitelé použili i pro zaoblená nároží.

Domy jsou typickou ukázkou nenápadné moderní, ale nikoliv radikální architektury počátku dvacátých let, která navazovala na starší architektonickou tradici, srozumitelnou a snadno uchopitelnou pro širokou veřejnost. Nedávné rekonstrukce bohužel nerespektují tradiční trojkřídlé členění oken se světlíky, které původně navazovaly nebo doplňovaly ornament na fasádě a podporovaly vizuální kompaktnost stavby.


Stavebník

Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Zádruha pro stavbu rodinných a družstevních domů v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně