Nájemní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1921–1923

Klatovská třída 1667/76 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Chodské náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7368900N, 13.3702092E
Architekt:
nezjištěn

Monumentální čtyřpatrový nájemní dům č. o. 76 na Klatovské třídě patří mezi nejvelkorysejší stavební počiny Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí, uskutečněné na počátku dvacátých let minulého století. Budova byla postavena v letech 1922–1923 na exponované parcele proti plánovanému objektu Československého státního reálného gymnázia stavební firmou bratří Josefa a Václava Paškových, kteří stáli ve vedení družstva, a realizovali proto i jeho další stavební investice. Mezi ně v té době patřily i typové rodinné a sdružené domy v Bezovce (C4–1633, C4–1636 ad.), jejichž formální pojetí bylo velice střídmé a omezovalo se jen na uplatnění lizénových rámců oživených místy odhaleným cihelným zdivem. Naproti tomu bohaté architektonické řešení nájemní budovy na Klatovské třídě mělo zřetelně reprezentační charakter a do značné míry se stalo typickým i pro další obdobné družstevní domy.

Uliční fasáda, jíž ve střední ose dominuje strmý trojúhelný štít, má důsledně souměrné uspořádání, nepochybně odvozené – stejně jako čtveřice abstrahovaných kanelovaných pilastrů rámovaných cihelnými pásy – od klasicistních vzorů. Výrazné vertikální členění umocňují čtyři půlkruhově zakončené niky pod patou štítu, do nichž byly zasazeny sedící dětské postavy připomínající renesanční putti. Dalším plastickým dekorem na fasádě jsou rozměrné maskarony v podobě ženských tváří, oddělující první a druhé patro.

Přísně symetrický rozvrh průčelí narušuje průjezd do dvora vpravo od středové osy. Autor projektu jeho umístění podřídil snazšímu a bezpečnějšímu zpřístupnění dvora, kde družstvo v roce 1921 vybudovalo dvoupatrový obytný dům lapidárních tvarů. Obě stavby celkem soustředily devatenáct bytů, zejména třípokojových a čtyřpokojových. Na rozdíl od okolních nájemních domů lemujících Klatovskou třídu severně od Chodského náměstí byl pro komerční provoz v parteru uliční budovy určen pouze jeden menší obchod v jeho pravé části.

Do dnešní doby dům nepodstoupil žádné zásadní stavební zásahy, které by narušily jeho působivý architektonický výraz. Citlivá rekonstrukce by však byla namístě, jak prozrazují četné partie opadávající omítky.
 

Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně