Bytové domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni
1921–1922

Vrchlického 1596, 1595, 1594 / 10, 12, 14 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Dobrovského (TRAM 4)
Dobrovského (BUS 22, TROL 16)
GPS: 49.733887N, 13.371756E
Architekti:
nezjištěn
Vrchlického 1596/10 a 1595/12 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 1594/14 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 1595/12 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 1596/10 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 1596/10 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 1595/12 (foto 06), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 1594/14 (foto 07), autor: Petr Jehlík, 2014 Vrchlického 1596/10 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1596/10 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1596/10 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1596/10 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1596/10 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1596/10 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1596/10 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1596/10 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1595/12 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1594/14 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1594/14 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1594/14 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1594/14 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1594/14 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1594/14 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Vrchlického 1594/14 (pohled původní návrh), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Vrchlického ulice, budovaná v průběhu první poloviny dvacátých let minulého století, může být dnes vnímána jako svébytná přehlídka stavebních aktivit plzeňských družstevníků, jimž nový demokratický stát poskytl prostor pro samostatnou a bohatou stavební činnost. Jistou soutěživost mezi početnými plzeňskými družstvy, projevující se v rozdílném architektonickém pojetí staveb, zde prozrazují fasády jednotlivých domů. Dělnicky orientované Lidové stavební a bytové družstvo v Plzni, které stálo za vznikem budov č. o. 10, 12 a 14, preferovalo „rozvernou“, tvarově bohatou architekturu odkazující k předválečné kubistické éře, kterou následně uplatňovalo i u svých dalších staveb (například na domě č. o. 15 v Kollárově ulici – viz C2–333).

Zrcadlově obrácené čtyřpatrové řadové domy č. o. 10 a 12 z let 1921–1922, jejichž stavbu provedli místní stavitelé Antonín Štipl a Jaroslav Bergl, se vyznačují výraznou „krystalinickou“ fasádou, zdůrazňující zejména první patro (piano nobile). Dojem vertikality umocňují dekorativně pojaté a vodorovně kanelované pilastry vysokého řádu propojující jednotlivá patra a sahající až ke korunní římse. Symetrické průčelí sousedního domu č. o. 14 od stavební firmy Kostka – Mastný z roku 1922 v pravidelném rytmu člení průběžné pilastry s charakterickým „diamantováním“, zakončené nad úrovní korunní římsy dvojicí nízkých klasicizujících štítů.


Stavebník

Lidové stavební a bytové družstvo v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně