Nájemní domy Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni
1922–1923

Kollárova 333, 316 / 15, 17 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Palackého náměstí (TRAM 2)
GPS: 49.7474763N, 13.3694922E
Architekt:
Kollárova 316/17 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Kollárova 316/17 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Kollárova 316/17 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Kollárova 316/17 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2014 Kollárova 316/17 (foto 05), autor: Petr Jehlík, 2014 Kollárova 333/15 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 333/15 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 333/15 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 333/15 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 333/15 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 333/15 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 333/15 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 333/15 (pohled z Kollárovy ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 333/15 (pohled z Kovářské ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 316/17 (situace), Zdroj: Státní oblastní archiv v Plzni Kollárova 316/17 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 316/17 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 316/17 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 316/17 (půdorys II. a III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 316/17 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 316/17 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Kollárova 316/17 (pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Vznik samostatného Československého státu roku 1918 představuje důležitý milník také v dějinách dělnického Lidového stavebního a bytového družstva v Plzni, které v nové etapě zahájilo velkolepé stavebnické aktivity. Jen v průběhu dvacátých let minulého století se mu podařilo realizovat bezmála čtyřicet činžovních domů, zatímco do roku 1918 to bylo pouhých pět.

Mezi první realizace této doby patří novostavba čtyřpatrového nárožního domu č. o. 15 v křížení ulic Kollárovy a Kovářské. Přestože z dochované plánové dokumentace domu není možné zcela jednoznačně určit autora projektu, lze předpokládat, že jím byl plzeňský architekt a stavitel Karel Bubla. Lidové družstvo s Bublou totiž dlouhodobě spolupracovalo. Stavbu provedla v letech 1922–1923 firma stavitele Františka Holcbechra patřící mezi nejčinorodější v Plzni. Ornamentální pojetí fasády prokazuje architektovu snahu vyrovnat se s odkazem předválečné epizody kubistické architektury i nastupující éry stylu art deco. Tyto tendence se projevují jednak v rytmickém uplatnění hrotitých „gotizujících“ pilastrů, které vertikálně člení průčelí, jednak v lámaném stylu písma na nápisu o staviteli Holcbechrovi na zkoseném nároží. Výrazným prvkem na fasádě je masivní římsa oddělující dvě horní, méně zdobná podlaží od spodní části stavby, již oživují plošná barevná dekorativní pole, odkazující k soudobému trendu exoticismu v umění.

Na sousední parcele v Kollárově ulici byl pro Lidové družstvo současně budován další nájemní dům (č. o. 17), dokončený v roce 1922. Pojetí jeho fasády v průběhu realizace prošlo změnami, až získalo takřka totožný kubizující charakter jako nárožní dům.

Domy soustředily celkem čtyřicet jedna bytů standardních dispozic pro lidovou družstevní výstavbu, tedy dvoupokojové až třípokojové byty s nezbytným hygienickým zázemím a malou spíží. Na rozdíl od velkorysejších soukromých činžovních domů, které pro sebe s „developerským“ záměrem budovaly místní stavitelské firmy, však družstevní byty nebyly doplněny zázemím pro hospodyni.

Domům vizuálně ublížila nedávná rekonstrukce, během níž fasáda získala celoplošný růžový nátěr a původní dvoukřídlá okna se světlíky nahradila nevhodně členěná či vůbec nečleněná okna. Do dnešní doby se nedochovaly ani původní luxferové výplně, jimiž proudilo světlo do schodišťové haly nad hlavním vchodem domu č. o. 15 a které podporovaly „krystalinický“ vzhled fasády.

 

Stavebník

Lidové stavební a bytové družstvo v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně