Nájemní dům Jaroslava a Libuše Nachtigalových
1939–1940

Kardinála Berana 2288/17 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: U Práce (TRAM 4)
U Práce (BUS 27, 35, 57, TROL 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19)
GPS: 49.7435978N, 13.3705456E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Manželé Jaroslav a Libuše Nachtigalovi, úspěšní podnikatelé s krejčovským a galanterním zbožím v Plzni, iniciovali v meziválečné době výstavbu několika nájemních domů, jejichž jednotlivé sekce následně pronajímali či rozprodávali. Mezi nimi jednoznačně vyniká funkcionalistický řadový dům č. o. 15 v ulici Kardinála Berana (C2–2245), vystavěný podle projektu Václava Neckáře roku 1939. V  prvním patře tohoto domu investoři sami bydleli.

Na sousední parcele č. p. 2288 v prosinci téhož roku Nachtigalovi zahájili výstavbu další, architektonicky však zcela nenápadné budovy, jež neměla stávajícímu investorovu domu vizuálně konkurovat, a jejíž uliční fasáda byla proto ponechána zcela hladká, členěná pouze nízkým výklenkem s rastrem dělených oken, probíhajícím v úrovni prvního až třetího patra. Stavbu realizovala a pravděpodobně i projektovala firma místního architekta a stavitele Rudolfa Pěchoučka, jehož Nachtigalovi angažovali i u svých dalších stavebních počinů.

Podobně jako sousední budova byl i nový dům uspořádán do dvou traktů. Dispozice bytů, které sestávaly ze dvou až tří pokojů, však byly skromnější a počítaly s méně náročnou klientelou, o čemž svědčí absence místnosti pro hospodyni či osobního výtahu. Obytné místnosti byly situovány směrem do ulice, zatímco kuchyně a další provozní části včetně schodišťové haly se obracely do dvora. Skromné obytné prostory (tzv. svobodárny) se nacházely i v nádvorním traktu podkroví.

Dnes se dům nachází v napohled solidním, udržovaném stavu a svým decentním pláštěm nechává i nadále vynikat sousední dům.


Stavebník

Jaroslav a Libuše Nachtigalovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně