Obchodní a činžovní dům v Kollárově ulici
1930–1931

Kollárova 1927/3 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Palackého náměstí (TRAM 2)
GPS: 49.7474936N, 13.3708977E
Architekt:
Stavitel:

V roce 1931 byl v Kollárově ulici dokončen pětipodlažní obchodní a činžovní dům jednoho z plzeňských židovských podnikatelů. Majitel velkoobchodu s papírenským zbožím svěřil vypracování plánů do rukou talentovaného architekta židovského původu Lea Meisla (1901–1944). Autor, pro něhož tato budova představovala jednu z prvních významnějších realizací, patřil k nejmladší generaci plzeňských předválečných tvůrců, kteří ve své tvorbě již plně reflektovali aktuální dění na pražské architektonické scéně. Na rozdíl od některých svých současníků však Meisl dokázal svým stavbám – navzdory účelnému řešení a nezdobným formám – pokaždé vtisknout nespornou uměleckou a estetickou kvalitu. Vynikajícím dokladem Meislova umění je například architektův vlastní činžovní dům z let 1936–1938, projektovaný původně pro Zdeňku Ledererovou (C3–2185).

Společně se sousedním nárožním domem Antonína Kreysy (C2–2116), realizovaným v letech 1935–1936, vnesla novostavba do Kollárovy ulice jeden z několika počinů meziválečné moderní architektury. Hladké, puristicky strohé průčelí Meisl rozčlenil v každém podlaží jen pravidelným rastrem trojdílných pravoúhlých oken. Jednoduchý kubus stavby narušil pomocí lehce ustupujícího posledního patra, a vytvořil tak prostor pro úzkou terasu. Zatímco přízemí domu s obchodními výkladci a průjezdem do dvora sloužilo ryze komerčním účelům (majitel domu zde pravděpodobně provozoval vlastní obchod), v dalších podlažích se nacházely byty nájemníků. V současné době je parter objektu degradován nevkusnou novodobou úpravou, která necitlivě zasáhla do původního uceleného rázu stavby.

 

AK

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně