Nájemní a obchodní domy Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí
1927–1928

Plachého 1818, 1819 / 2, 4, (Klatovská třída 1818/18) (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: U Práce (TRAM 4)
U Práce (BUS 27, 35, 57, TROL 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19)
GPS: 49.7430982N, 13.3717507E
Architekt:
nezjištěn
Klatovská 1818/18 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Klatovská 1818/18 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Klatovská třída 1818/18 (01), Zdroj: Archiv města Plzně: Místopisná sbírka Ladislava Lábka (K 83 a K 84a). 83/101-152 Klatovská třída 1818/18 (02), Zdroj: Archiv města Plzně: Dokumentace stavebního vývoje Plzně (Mašek, Ing.),  MAŠ 35/38 Klatovská třída 1818/18 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (půdorys II. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (půdorys III. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (půdorys IV. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (půdorys podkroví), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (vazba krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (pohledy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Klatovská třída 1818/18 (plány), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

V místech zbořeniště staré stodoly na nároží Klatovské třídy a Plachého ulice byl mezi léty 1927–1928 vybudován čtyřpatrový řadový nájemní a obchodní dům Živnostensko-občanského stavebního a bytového družstva pro Plzeň a okolí. Ačkoliv si na jeho stavbu družstvo muselo vyžádat finanční podporu od tehdejšího ministerstva sociální péče a potýkalo se s omezeným rozpočtem, podařilo se mu nakonec realizovat důstojný dům, jehož fasáda působí díky své jednoduchosti a čistým tvarům až monumentálním dojmem. Tohoto účinku autor projektu (kterého se bohužel nepodařilo zjistit) dosáhl návrhem nenápadných vertikálních pilastrů, probíhajících v úrovni prvního až třetího patra, a zejména uplatněním měděného nárožního vikýře se subtilní sloupkovou nástavbou. Tato segmentová „koruna“ tvoří decentní protějšek vysoké kupoli protilehlého domu z 19. století. Výtvarně zdařilým motivem je také zaoblené nároží „obepnuté“ třemi mělkými balkony, jejichž délka koresponduje s velikostí vikýře. Trubková zábradlí balkonů zároveň podporují dojem odlehčenosti celého objektu a dodávají mu modernistický ráz.

Směrem do rušné Klatovské třídy byly v přízemí situovány komerční prostory s velkými výkladci a v horních patrech reprezentační místnosti rozměrných čtyřpokojových bytů. Skromnější třípokojové byty a garsoniéry se naopak obracely směrem do Plachého ulice. Dům soustředil celkem patnáct bytů a jeho realizaci provedla místní firma stavitele Josefa a Václava Paškových. Na přiléhající parcele č. o. 4 v Plachého ulici družstvo následně přistavělo další nájemní dům, jehož architektonické pojetí navazuje na nárožní objekt.


Stavebník

Živnostensko-občanské stavební a bytové družstvo pro Plzeň a okolí

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně