Nájemní dům Antonína a Alžběty Kurelových
1927–1928

Bendova 1798/19 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Masarykovo náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7410702N, 13.3693903E
Stavitel:

V roce 1928 dokončil plzeňský stavitel Antonín Kurel vlastní nájemní dům v Bendově ulici na Říšském Předměstí. Projekt pro manžele Kurelovy vypracoval s největší pravděpodobností architekt Vladimír Weingärtner, který působil v letech 1921–1943 jako profesor na zdejší průmyslové škole. Dvoupatrová budova s tradiční sedlovou střechou vyrostla v proluce mezi dvěma domy na poměrně úzké parcele. V suterénu se nacházely sklepy s prádelnou a v zahradním traktu skromný byt domovníka. V přízemí i dalších patrech pak autor navrhl vždy samostatný jednopokojový a dvoupokojový byt s kuchyní, spíží, koupelnou, toaletou a předsíní vedoucí na otevřenou pavlač mezi krátkými dvorními křídly stavby. Dispozičně obdobný jednopokojový byt architekt situoval také do podkroví.

Dům Antonína a Alžběty Kurelových představuje v dané lokalitě jeden z mála příkladů prvorepublikové moderní architektury. Téměř celé Bendově ulici totiž vtiskly charakter budovy postavené zpravidla na přelomu devatenáctého a dvacátého století v různých obměnách konzervativních historizujících slohů. Rovněž sousední dům č. o. 17 Kurelova častého spolupracovníka stavitele Tomáše Dobrého z roku 1924 se navzdory poměrně střídmě zdobené fasádě ještě vyznačuje užitím novoklasicistních prvků – vysokými kanelovanými pilastry, římsou zdobenou zubořezem či trojúhelníkovým štítem s tympanonem. Naproti tomu na domě manželů Kurelových již jasně vidíme příklon ke kotěrovské geometrické moderně, která se ve dvacátých letech prosadila i ve Weingärtnerově tvorbě; svědčí o tom například rodinný šestidům v Čermákově ulici (C4–1763). Hlavní průčelí architekt pojal jako harmonickou osově symetrickou kompozici horizontál a vertikál, využívající kontrastu režného cihlového zdiva a omítnutých ploch. Tyto materiály v parteru doplnil obkladem soklu z nahrubo otesaných kamenů. Střední část s domovním vchodem Weingärtner zvýraznil mělkým rizalitem, za nímž se ukrývalo dvouramenné schodiště. Fasádu stavby dále rozčlenil trojdílnými pravoúhlými okny a nápadnou korunní římsou s naznačeným atikovým štítem.

Objekt v nedávné době prošel poměrně citlivou kompletní obnovou, která oživila jeho původní podobu z konce dvacátých let.


AK

Stavebník

Antonín a Alžběta Kurelovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně