Budova zasilatelského a dopravního podniku Bohumila Panýrka
1911 / 1932

Budilova 1511/4, Divadelní 1511/16 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Divadlo J. K. Tyla (BUS 28, 41, 56)
GPS: 49.7462908N, 13.3704525E

V historii budovy nekdejšího zasílatelského a dopravního podniku manželů Bohumila a Marie Panýrkových, která stojí na rohu dnešní Budilovy a Divadelní ulice v těsném sousedství městského divadelního skladiště od Hanuše Zápala (C2–330), se odráží dodnes patrný průmyslový charakter této části města. Původní nemovitost s přilehlými pozemky vlastnil Bohumil Panýrek ještě před první světovou válkou. V roce 1911 upravil část staré budovy Škodových závodů pro Panýrkův podnik stavitel Karel Mastný, který rovněž adaptoval původní budovu divadelního skladiště. Bohumil Panýrek patrový objekt využíval především jako skladiště a po první světové válce jej částečně pronajímal. V přízemí provizorně sídlila kromě provozovny Západočeské sýrárny i výrobní a obráběcí dílna Družstva truhlářů, které mělo tyto prostory v pronájmu až do roku 1929.

Na konci dvacátých let začali manželé Panýrkovi s menšími adaptacemi uvnitř budovy – v roce 1928 například upravil architekt Karel Krůta část starého skladiště na kanceláře zasílatelství. V roce 1932 se však Panýrkovi rozhodli celý objekt zásadně přestavět a zmodernizovat. Část svého pozemku s volně stojícími dílnami sousedícími s divadelním skladištěm prodali manželům Rezkovým. Noví vlastníci hodlali dosavadní objekt zbourat, pozemek rozdělit na tři stavební parcely, na jedné z nich pak postavit obytný dvoupatrový dům a na druhé dvorní stavení s kolářskou dílnou a skladištěm dříví. Městská rada však tento záměr zamítla, a tak zde vznikla díky adaptaci pouze kolářská dílna se skladem dříví. Obec se totiž až do třicátých let při každé příležitosti neúspěšně pokoušela získat pozemky manželů Panýrkových i celou zbývající část městského bloku, aby tak uchránila novou budovu divadelního skladiště od případného dalšího požáru.

Přestavbou stávajícího skladiště s kancelářemi pověřil Bohumil Panýrek plzeňského stavitele Vladislava Šimáčka. Atypický lichoběžníkový půdorys třípatrové novostavby je dán její polohou v nároží sbíhajících se ulic. S realizačními pracemi se začalo v červenci roku 1932 a ještě na konci téhož roku byla budova dokončena. Suterén pojal nejen sklepy, ale i rozlehlé skladiště a kotelnu s nákladním výtahem. V zadní části přízemí se nacházelo prostorné skladiště s místností pro skladníka, dražební síň a v parteru i průjezd, propojující Budilovu a Divadelní ulici. V přední výrazně se zužující části byl zařízen jednopokojový byt domovníka, firemní archiv, osobní výtah, šatny se zázemím pro zaměstnance a šest kanceláří. V patře kromě skladiště vznikl prostorný byt s kuchyní, jídelnou, pokojem pro hosta, ložnicí, dětský pokojíkem, koupelnou, toaletou a malou místností pro služebnou. V dalším podlaží se rovněž nacházel jednopokojový byt s kuchyní, dále pak místnost pro vyclívání a výstavní sál. Na půdě byla směrem do Budilovy ulice zřízena prádelna.

Dům manželů Panýrkových zaujme na první pohled výrazným zkoseným hlavním průčelím, kde se dříve nacházel hlavní vstup do zasílatelství. Puristicky strohou hladkou fasádu stavby plasticky člení průběžné římsy a pravidelný rastr pravoúhlých oken. Obě uliční průčelí zvýraznil autor projektu nad prvním patrem mělkým dvoupodlažním arkýřem. Plochy fasád dále „rozřízl“ horizontálami říms, oddělujícími přízemí a utilitární půdu od prvního a druhého patra. Průčelí v krajních traktech budovy, v nichž se nacházela skladiště, díky rastru okenních otvorů s nepůvodními luxferovými výplněmi ani dnes nezapřou dřívější funkci domu. Budova měla směrem do Budilovy ulice částečně sedlovou střechu s trojicí vikýřů, zbytek objektu kryly již rovné střechy, které sloužily na druhé straně jako volně přístupné terasy s železným trubkovým zábradlím, jež podtrhovalo modernistický charakter stavby. Ten si budova zachovala dodnes.


AK

Stavebník

Zasilatelský a dopravní podnik Bohumila Panýrka

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně