Budova Německé obchodní akademie Františka Josefa I.
1907–1908

Nerudova 1241/33 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Jižní Předměstí (TROL 10, 15, 16, 17, 18)
Tylova (TROL 15, 16, 17, 18)
GPS: 49.7421692, 13.3667349
Nerudova 1241/33 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Nerudova 1241/33 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2015 Nerudova 1241/33 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2015 Nerudova 1241/33 (foto 04), autor: Petr Jehlík, 2015 Nerudova 1241/33 (01), Zdroj: Archiv města Plzně: Místopisná sbírka L. Lábka, K 67 Nerudova 1241/33 (půdorys sklepů), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (půdorys II. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (půdorys III. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (půdorys krovu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (řez), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (řez), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (řez střechy), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (pohled), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (pohled), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (řez), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (řez), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1241/33 (řez), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

V roce 1908 slavilo Rakousko-Uhersko 60. výročí panování Františka Josefa I. Na počest císaře nesla jeho jméno i německá obchodní akademie v Plzni, jejíž nová školní budova byla v jubilejním roce dokončena. Aby kuratorium akademie získalo moderní stavbu navrženou podle nejnovějších trendů, svěřilo vypracování projektu Augustu Helmarovi von Tetmajer. Architekt, který od roku 1905 vyučoval na zdejší německé průmyslové škole, vystudoval prestižní polytechniku v rodném Curychu a ve studiu pak pokračoval pravděpodobně ve Vídni. Jeho afinita k tamějšímu secesnímu hnutí se zračí i v jeho návrhu plzeňské akademie. Moderní fasády stavby, kterou realizovali stavitelé Rudolf Schlosser a Emanuel Klotz, se vymykaly historizujícím formám soudobých plzeňských školních objektů.  

Architekt rozvrhl čtyřpodlažní budovu na půdorysu písmene L. Rozdělil ji na dvě části se samostatnými vstupy – chlapeckou orientoval do delšího křídla obráceného do Nerudovy ulice, dívčí do ramene podél Koperníkovy ulice. Učebny situoval do uličního traktu, schodiště a zázemí umístil na opačnou stranu chodby směrem do dvora. Na vstup do chlapecké části navázal vestibul s trojramenným schodištěm; kromě učeben navrhl do přízemí budovy také byt školníka nebo chemickou laboratoř. První patro zaujímaly učebny, kabinety, ředitelna i sídlo kuratoria, v druhém patře se nacházely chlapecké učebny a ředitelský byt. Třetí patro von Tetmajer věnoval dalším dvěma učebnám, slavnostnímu sálu, dvojici knihoven, laboratoři a sbírkám zboží.

Symetricky koncipované průčelí budovy do Nerudovy ulice autor rozčlenil trojicí výrazných mělkých rizalitů, lemovaných širokými lizénami obloženými pískovcem a zastřešených polovalbovými štíty. Totožným štítem v Koperníkově ulici zdůraznil nároží. Červený pískovec, kontrastující se světlou omítkou, von Tetmajer uplatnil také mezi okny v přízemí a u portálu obou vstupů. Fasádu v posledním patře doplnil decentním geometrickým a vegetabilním dekorem.  

Po druhé světové válce došlo k adaptaci budovy pro potřeby odborné školy potravní, resp. živnostenské školy v Plzni. V suterénu vznikly řeznické a uzenářské dílny, v přízemí pekařské dílny s pekárnou a později i cukrářská dílna. Během polistopadové rekonstrukce objektu byl obnoven jeho vnější plášť. Dnes v budově sídlí plzeňská Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu.  


LV – PK

Stavebník

Kuratorium Německé obchodní akademie císaře Františka Josefa v Plzni

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.