Obytný dům Antonína, Josefa a Jaroslava Ulčových
1947–1950

Nerudova 1071/17 (Plzeň) Plzeň Jižní Předměstí
MHD: Masarykovo náměstí (TRAM 4)
GPS: 49.7420006N, 13.3691217E
Architekt:
Nerudova 1071/17 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2014 Nerudova 1071/17 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Nerudova 1071/17 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Nerudova 1017/17 (původní objekt – situace), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (původní objekt – půdorysy a svislé řezy), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (původní objekt – půdorysy), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (původní objekt – pohledy severní a západní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – půdorys suterénu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – půdorys přízemí), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – půdorys I. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – půdorys II. a III. patra), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – půdorys krovu), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – svislý řez 1–1'), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – svislý řez 2–2'), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – svislý řez 3–3'), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – svislý řez 4–4'), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – pohled severní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně Nerudova 1017/17 (obnovený objekt – pohledy severní a západní), Zdroj: Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně

Plzeňské Škodovy závody byly v závěru druhé světové války poslední provozuschopnou zbrojovkou na území ovládaném nacistickým Německem, kvůli čemuž se opakovaně stávaly terčem spojeneckého bombardování. Při leteckých pokusech o likvidaci továrního areálu však kvůli nepřesnostem docházelo i k ničení okolní domovní zástavby, která pak byla po válce obnovována. Jednou ze znovu vystavěných budov je i čtyřpodlažní nárožní dům Antonína Ulče v křížení Skrétovy a Nerudovy ulice, který vznikl mezi lety 1947 a 1950 v rámci tzv. Plánu obnovy na místě zničeného novorenesančního domu ze závěru 19. století. Stavbu provedl stavitel Oldřich Smrčka, jehož firma byla – spolu s desítkami dalších – po únoru 1948 začleněna do Československých stavebních závodů.

Projekt nové nájemní budovy, jejíž strohé fasády s rastrem typizovaných oken kontrastují se sousední historizující zástavbou, vypracoval roku 1947 známý plzeňský architekt Václav Neckář. Hladká průčelí domu zakončeného šikmou střechou oživují mělké rizality ve výšce prvního až třetího patra a zaoblené nároží, které stoupá vysoko do úrovně obytné části podkroví, která působí jako další, čtvrté patro. Původně navržené železobetonové římsy nebyly z úsporných důvodů realizovány.

Dům dvoutraktové dispozice na půdorysu písmene L, vybavený osobním výtahem, soustředil v prvním, druhém a třetím patře po jednom moderním dvoupokojovém, třípokojovém a čtyřpokojovém bytě s vestavnými skříněmi. V podkroví doplnilo dvoupokojový byt v nároží několik skromných garsoniér. V parteru budovy, do něhož byl původně navržen domovní vstup s kulatými nautickými okénky a rozměrné výkladce, se pak nacházela také restaurace s výčepem, přípravnou, kuchyní a zázemím; součástí dipozice zde byl i jednopokojový byt a malý obchod se skladem a kanceláří.

Vnímání architektonických kvalit Neckářovy budovy v dnešní době znesnadňuje nízká vizuální kultura parteru (na místě někdejší restaurace s výčepem a obytnou místností se v současnosti nachází herna se samostatným vstupem z ulice) a četné partie opadávající omítky.


Stavebník

Antonín, Josef a Jaroslava Ulčovi

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně