Obytný dům Alexandra Straky
1930

Vejprnická 489/99, Zábojova 489/6 (Skvrňany) Plzeň Skvrňany
GPS: 49.7422311N, 13.3348964E
Architekt:
nezjištěn
Stavitel:

Stavebník

Alexandr Straka

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.