Kolonie obecních nouzových domků
1928–1929

Sokolská 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 / 30, 32, 34, 36, Polední 528, 529, 530, 532, 533, 534 / 13, 15, 17, 21, 23, 25 , Pod Vrchem 523, 524, 525, 526, 538, 537, 536, 535 / 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 (Lobzy) Plzeň Lobzy
GPS: 49.7430439N, 13.4112492E
Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2016 Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2014 Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2014 Polední 533, 534 / 23, 25 (foto 01), autor: Petr Jehlík, 2022 Sokolská 521, 522 / 42, 44 (foto 02), autor: Petr Jehlík, 2022 Sokolská 521, 522 / 42, 44 (foto 03), autor: Petr Jehlík, 2022 Polední, Sokolská, Pod Vrchem (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (půdorys krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (svislý řez A–A), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 515–518 / 30, 32, 34, 36 (východní a západní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 515, 516, 517, 518 / 30, 32, 34, 36 (severní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Pod Vrchem 538, 537, 536, 535 / 66, 68, 70, 72 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Pod Vrchem 538–535 / 66, 68, 70, 72 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Pod Vrchem 538, 537, 536, 535 / 66, 68, 70, 72 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Pod Vrchem 538–535 / 66, 68, 70, 72 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Pod Vrchem 538, 537, 536, 535 / 66, 68, 70, 72 (půdorys krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Pod Vrchem 538–535 / 66, 68, 70, 72 (východní a západní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 519, 520 / 38, 40 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 519, 520 / 38, 40 (půdorys suterénu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 519, 520 / 38, 40 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 519, 520 / 38, 40 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 519, 520 / 38, 40 (půdorys krovu), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 519, 520 / 38, 40 (řez A–A), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 519, 520 / 38, 40 (východní a západní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Sokolská 519, 520 / 38, 40 (severní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Plzeňská městská rada se v roce 1927 usnesla postavit kolonii nouzových domů pro ty obyvatele města, pro které byly příliš vysoké i nájmy v nejlevnějších činžovních domech. Často se jednalo o nezaměstnané dělníky, kterým hrozila ztráta střechy nad hlavou.

Po delší diskusi mezi radou města a technickou komisí a prověření více variant bylo zvoleno nejjednodušší a nejlevnější řešení domů barákového typu. Stavět se však mělo z běžných materiálů, a nikoli z nejlevnější a málo trvanlivé stavební suroviny – dřeva. Cílem bylo vybudovat s co nejmenším nákladem větší množství jednopokojových bytů o výměře přibližně 20 metrů čtverečních se společným hygienickým zázemím. To mělo zajišťovat jedno umyvadlo a dva splachovací klozety (a rovněž spížní skříně) v každém podlaží, umístěné v domovní chodby. V každém domě měla být také sdílená prádelna ve sklepě a sušárna v podkroví.

Záměr, zpracovaný městským stavebním úřadem, našel své zhmotnění v kolonii domů na území vytyčeném ulicemi Dlouhou, Sokolskou, Pod Vrchem a Polední. Celek tvoří samostatný blok s domy v řádkovém uspořádání s vynechanými domy uvnitřbloku, místo nichž byl zřízen parčík. K ulicím Dlouhé a Pod Vrchem přiléhají vždy dva čtyřdomy, k ulicím Sokolské a Polední vždy dva dvojdomy, a to svou kratší štítovou stěnou.

Racionální přístup a minimalizace stavebních nákladů se promítly také do fasád objektů. Dvoupatrové budovy se sedlovou střechou a pravidelným rastrem oken postrádají výraznější zdobení. Pouze podezdívka, několik detailů a naznačené římsy jsou vyvedeny v kontrastním režném zdivu. Zbytek domu má prostou hladkou omítku. Vchody, osově umístěné, kryje plochá stříška vynášená hranolovými pilířky z režného zdiva. Pouze dvojice větracích otvorů ve štítech propojuje pás režného zdiva, evidentně z estetických důvodů. 

Kromě domů přiléhajících k ulici Dlouhé se soubor zachoval v dobré kondici bez větších úprav, které by setřely původní jednoduché, avšak důstojné vzezření.


OM

Stavebník

Obec města Plzně

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně