Rodinný dům Karla Tomáška
1914–1915

Partyzánská 228/26, Masarykova 228/140 (Doubravka) Plzeň Lobzy
GPS: 49.7488992N, 13.4132742E
Architekt:
Stavitel:
Masarykova 228/140 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (krov), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (jihovýchodní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (severovýchodní pohled), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (půdorys sklepů), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (příčný řez), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (pohled z Masarykovy třídy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (pohled z Jednotářské (Partyzánské) ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (situace), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (půdorys přízemí), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (půdorys I. patra), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (řez schodištěm), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (pohled z Masarykovy třídy), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv Masarykova 228/140 (pohled z Jednotářské (Partyzánské) ulice), Zdroj: Technický úřad MMP, Odbor stavebně správní – Stavební archiv

Stavebník

Karel Tomášek

Památková ochrana

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Prameny

  • Archiv Odboru stavebně správního, Technický úřad Magistrátu města Plzně